เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@nanaholiday

Travel License : 11/08369

หน้าแรก

/

ทัวร์อาเซอร์ไบจาน

/

ทัวร์อาเซอร์ไบจาน LAND OF FIRE AZERBAIJAN 8วัน 6คืน (QR)

ทัวร์อาเซอร์ไบจาน LAND OF FIRE AZERBAIJAN 8วัน 6คืน (QR)

ทัวร์อาเซอร์ไบจาน LAND OF FIRE AZERBAIJAN 8วัน 6คืน (QR)

เที่ยวอาเซอร์ไบจาน LAND OF FIRE AZERBAIJAN 8วัน 6คืน เปิดประสบการณ์ใหม่ไปในประเทศอาเซอร์ไบจาน ดินแดนแห่งไฟริมทะเลแคสเปียน หนึ่งในประเทศโลกใหม่ที่รอให้นักท่องเที่ยวไปค้นหา ดินแดนร่องรอยอารยธรรมโบราณ ที่ผสมผสานวัฒนธรรมระหว่างอาหรับและตะวันตกไว้อย่างลงตัว

รหัสทัวร์

AZ_QR00001

ประเทศ

อาเซอร์ไบจาน

กำหนดการเดินทาง

10 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67

จำนวนวัน

8วัน 6คืน

ราคาเริ่มต้น

106,356บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Qatar Airways

ต.ค. 67

106,356฿

10-17

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

10 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67

106,356

104,356

104,356

66,356

-

69,356

10

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินโดฮา - สนามบินกรุงบากู

Day : 2

กรุงบากู - เมืองเก่าบากู - บากู บูเลอร์วาร์ด

Day : 3

กรุงบากู - โกบุสตาน - ภูเขาโคลน - วิหารแห่งไฟ - ยูนาร์แด๊ก – กรุงบากู

Day : 4

กรุงบากู - เซกิ - สุสานนักบุญดิริบาบา - มัสยิดจูม่า - พระราชวังเซกิคานส์

Day : 5

เซกิ - กานจา - มัสยิดจูม่า - สุสานอิมานซอเดะฮ์

Day : 6

กานจา – กรุงบากู – พิพิธภัณฑ์พรม – ถนนนิซามี

Day : 7

สนามบินกรุงบากู - สนามบินกรุงโดฮา

Day : 8

กรุงเทพมหานคร

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารไทยพาณิชย์

บัญชีสะสมทรัพย์

นายพนากร ก้อนแก้ว

ซอยประชาสงเคราะห์ 30

163-229-200-3

ธนาคารไทยพาณิชย์

บัญชีกระแสรายวัน

บริษัท นานา ฮอลิเดย์ สเตชั่น จำกัด

xxxxx

468-087813-6

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 6 ครั้ง