เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@nanaholiday

Travel License : 11/08369

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน ซีอาน หัวซาน ถ้ำน้ำแข็งหมื่นปือวิ๋นซิวซาน 5วัน 4คืน (ZH)

ทัวร์จีน ซีอาน หัวซาน ถ้ำน้ำแข็งหมื่นปือวิ๋นซิวซาน 5วัน 4คืน (ZH)

ทัวร์จีน ซีอาน หัวซาน ถ้ำน้ำแข็งหมื่นปือวิ๋นซิวซาน 5วัน 4คืน (ZH)

เที่ยวจีน ซีอาน หัวซาน ถ้ำน้ำแข็งหมื่นปือวิ๋นซิวซาน 5วัน 4คืน หมู่บ้านถ่าเอ๋อฟอ ถ้ำน้ำแข็งหมื่นปี อุทยานอวิ้นซิวซาน ภูเขาหัวซาน (รวมรถและกระเช้าขึ้น-ลง) สุสานทหารจิ๋นซี กำแพงเมืองโบราณ จตุรัสหอระฆัง วัดลามะกว่างเหริน ชมด้านนอกเจดีย์ห่านป่าใหญ่ ตลาดมุสลิม บ้านเกิดท่านกวนอู

รหัสทัวร์

CN_ZH00005

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

07 ส.ค. 67 - 24 ต.ค. 67

จำนวนวัน

5วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

32,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Shenzhen Airlines

ส.ค. 67

32,900฿

07-11

32,900฿

21-25

ก.ย. 67

32,900฿

11-15

32,900฿

25-29

ต.ค. 67

32,900฿

09-13

32,900฿

24-28

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

07 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67

32,900

-

-

5,000

-

-

20

21 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67

32,900

-

-

5,000

-

-

20

11 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67

32,900

-

-

5,000

-

-

20

25 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67

32,900

-

-

5,000

-

-

20

09 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67

32,900

-

-

5,000

-

-

20

24 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67

32,900

-

-

5,000

-

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินยุนเฉิงจางเซียว

Day : 2

ยุนเฉิง-หมู่บ้านถ่าร์เอ๋อฟอ-อุทยานหวินซิวซาน(รวมรถแบตเตอรี่)-ถ้ำน้ำแข็งหมื่นปี-หัวซาน

Day : 3

หัวซาน-ภูเขาหัวซานยอดเขาเหนือ(รวมรถอุทยานและกระเช้าขึ้น-ลง)-สุสานทหารดินเผาจิ๋นซี (รวมรถแบตเตอรี่)-ชมด้านนอกเจดีย์ห่านป่าใหญ่-ถนนวัฒนธรรมถัง

Day : 4

ถ่ายรูปด้านนอกกำแพงเมืองโบราณ-วัดลามะกว่างเหริน-จัตุรัสหอระฆัง-ตลาดมุสลิม

Day : 5

บ้านเกิดท่านกวนอู-สนามบินยุนเฉิงจางเซียว-สนามบินสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารไทยพาณิชย์

บัญชีสะสมทรัพย์

นายพนากร ก้อนแก้ว

ซอยประชาสงเคราะห์ 30

163-229-200-3

ธนาคารไทยพาณิชย์

บัญชีกระแสรายวัน

บริษัท นานา ฮอลิเดย์ สเตชั่น จำกัด

xxxxx

468-087813-6

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 7 ครั้ง