เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@nanaholiday

Travel License : 11/08369

หน้าแรก

/

ทัวร์ญี่ปุ่น

/

ทัวร์ญี่ปุ่น GRAND HOKKAIDO TOHOKU SENDAI 8วัน 5คืน (TG)

ทัวร์ญี่ปุ่น GRAND HOKKAIDO TOHOKU SENDAI 8วัน 5คืน (TG)

ทัวร์ญี่ปุ่น GRAND HOKKAIDO TOHOKU SENDAI 8วัน 5คืน (TG)

เที่ยวญี่ปุ่น GRAND HOKKAIDO TOHOKU SENDAI 8วัน 5คืน นั่งกระเช้าลอยฟ้าฮักโกดะ ทะเลสาบโทวาดะ ฮาจิมันไตแอสไฟต์ หุบเขาเกบิเค เนินแห่งพระพุทธเจ้า หุบเขานรกจิโงคุดานิ ล่องเรือชมทะเลสาบโตยะ เมืองฮาโกดาเตะ ย่านโมโตมาชิ โกดังอิฐแดงคาเนโมริ ป้อมโกเรียวคาคุ นั่งเรือเฟอร์รี่จากฮาโกดาเตะสู่อาโอโมริ เก็บแอปเปิ้ล วัดชูซอนจิ หุบเขานารูโกะ นั่งรถไฟจากสถานีเซ็นได สู่สถานีชินจูกุ ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในโตเกียว โทโยสุ เซนเคียวบันไร

รหัสทัวร์

JP_TG00615

ประเทศ

ญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

18 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67

จำนวนวัน

8วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

84,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Thai Airways

ต.ค. 67

84,900฿

18-25

84,900฿

23-30

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

18 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67

84,900

80,900

75,900

8,900

-

60,900

24

23 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67

84,900

80,900

75,900

8,900

-

60,900

24

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชิโตเซ่

Day : 2

สนามบินชิโตเซ่ - เนินแห่งพระพุทธเจ้า – หุบเขานรกจิโงคุดานิ – ล่องเรือชมทะเลสาบโตยะ – ออนเซ็น

Day : 3

เมืองฮาโกดาเตะ - ย่านโมโตมาชิ – โกดังอิฐแดงคาเนโมริ – ป้อมโกเรียวคาคุ – ออนเซ็น

Day : 4

นั่งเรือเฟอร์รี่จากฮาโกดาเตะสู่อาโอโมริ – เก็บแอปเปิ้ล – นั่งกระเช้าลอยฟ้าฮักโกดะ – ทะเลสาบโทวาดะ – ออนเซ็น

Day : 5

ฮาจิมันไตแอสไฟต์ – วัดชูซอนจิ – หุบเขาเกบิเค – เมืองเซนได

Day : 6

หุบเขานารูโกะ – นั่งรถไฟจากสถานีเซ็นได สู่สถานีชินจูกุ

Day : 7

อิสระช้อปปิ้งย่านชินจูกุ - สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในโตเกียว “โทโยสุ เซนเคียวบันไร”- สนามบินฮาเนดะ

Day : 8

สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารไทยพาณิชย์

บัญชีสะสมทรัพย์

นายพนากร ก้อนแก้ว

ซอยประชาสงเคราะห์ 30

163-229-200-3

ธนาคารไทยพาณิชย์

บัญชีกระแสรายวัน

บริษัท นานา ฮอลิเดย์ สเตชั่น จำกัด

xxxxx

468-087813-6

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 11 ครั้ง