เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@nanaholiday

Travel License : 11/08369

หน้าแรก

/

ทัวร์เวียดนาม

/

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน (FD)

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน (FD)

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน (FD)

เที่ยวเวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ล่องเรือกระด้งชมวิถีหมู่บ้านกั๊มทาน สู่เมืองบานาฮิลล์ ชมวิวสะพานมือสีทอง

รหัสทัวร์

VN_FD00297

ประเทศ

เวียดนาม

กำหนดการเดินทาง

04 มี.ค. 67 - 20 ต.ค. 67

จำนวนวัน

4วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

15,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Air Asia

ก.ค. 67

16,999฿

04-07

16,999฿

05-08

16,999฿

06-09

16,999฿

11-14

16,999฿

12-15

17,999฿

13-16

17,999฿

18-21

18,999฿

19-22

18,999฿

20-23

18,999฿

26-29

18,999฿

27-30

17,999฿

28-31

ส.ค. 67

16,999฿

01-04

16,999฿

02-05

16,999฿

03-06

16,999฿

09-12

16,999฿

10-13

16,999฿

11-14

16,999฿

15-18

16,999฿

16-19

16,999฿

17-20

16,999฿

22-25

16,999฿

23-26

16,999฿

24-27

ก.ย. 67

16,999฿

12-15

16,999฿

13-16

16,999฿

14-17

16,999฿

19-22

16,999฿

20-23

16,999฿

21-24

16,999฿

26-29

16,999฿

27-30

16,999฿

28-01ต.ค.

ต.ค. 67

17,999฿

03-06

17,999฿

04-07

17,999฿

05-08

17,999฿

10-13

18,999฿

11-14

18,999฿

12-15

16,999฿

13-16

17,999฿

17-20

17,999฿

18-21

17,999฿

19-22

17,999฿

20-23

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67

18,999

18,999

17,999

7,000

5,000

-

32

27 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67

18,999

18,999

17,999

7,000

5,000

-

32

28 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67

17,999

17,999

16,999

7,000

5,000

-

32

01 ส.ค. 67 - 04 ส.ค. 67

16,999

16,999

15,999

7,000

5,000

-

32

02 ส.ค. 67 - 05 ส.ค. 67

16,999

16,999

15,999

7,000

5,000

-

32

03 ส.ค. 67 - 06 ส.ค. 67

16,999

16,999

15,999

7,000

5,000

-

32

09 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67

16,999

16,999

15,999

7,000

5,000

-

32

10 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67

16,999

16,999

15,999

7,000

5,000

-

32

11 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67

16,999

16,999

15,999

7,000

5,000

-

32

15 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67

16,999

16,999

15,999

7,000

5,000

-

32

16 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67

16,999

16,999

15,999

7,000

5,000

-

32

17 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67

16,999

16,999

15,999

7,000

5,000

-

32

22 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67

16,999

16,999

15,999

7,000

5,000

-

32

23 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67

16,999

16,999

15,999

7,000

5,000

-

32

24 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67

16,999

16,999

15,999

7,000

5,000

-

32

12 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67

16,999

16,999

15,999

7,000

5,000

-

32

13 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67

16,999

16,999

15,999

7,000

5,000

-

32

14 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67

16,999

16,999

15,999

7,000

5,000

-

32

19 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67

16,999

16,999

15,999

7,000

5,000

-

32

20 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67

16,999

16,999

15,999

7,000

5,000

-

32

21 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67

16,999

16,999

15,999

7,000

5,000

-

32

26 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67

16,999

16,999

15,999

7,000

5,000

-

32

27 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67

16,999

16,999

15,999

7,000

5,000

-

32

28 ก.ย. 67 - 01 ต.ค. 67

16,999

16,999

15,999

7,000

5,000

-

32

03 ต.ค. 67 - 06 ต.ค. 67

17,999

17,999

16,999

7,000

5,000

-

32

04 ต.ค. 67 - 07 ต.ค. 67

17,999

17,999

16,999

7,000

5,000

-

32

05 ต.ค. 67 - 08 ต.ค. 67

17,999

17,999

16,999

7,000

5,000

-

32

10 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67

17,999

17,999

16,999

7,000

5,000

-

32

11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67

18,999

18,999

17,999

7,000

5,000

-

32

12 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67

18,999

18,999

17,999

7,000

5,000

-

32

13 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67

16,999

16,999

15,999

7,000

5,000

-

32

17 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67

17,999

17,999

16,999

7,000

5,000

-

32

18 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67

17,999

17,999

16,999

7,000

5,000

-

32

19 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67

17,999

17,999

16,999

7,000

5,000

-

32

20 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67

17,999

17,999

16,999

7,000

5,000

-

32

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-เมืองดานัง-นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์-หมู่บ้านฝรั่งเศสโซนใหม่ของบานาฮิลล์

Day : 2

สะพานโกเด้นบริดจ์(สพานมือสีทอง)-ร้านเยื่อไผ่-องค์เจ้าเเม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง CaféSon Tra Marina-โบสถ์คริสต์สีชมพู-ตลาดฮาน-สะพานมังกร-คาร์ฟดราก้อนสะาพนเเห่งความรัก

Day : 3

หมู่บ้านหินอ่อนแกะสลัก-นั่งเรือกระด้ง-เมืองฮอยอัน-สะพานญี่ปุ่น-ชมโชว์สุดอลังการ Hoi An Impression Theme Park

Day : 4

ฮอยอัน-สนามบินดานัง-สนามบินดอนเมือง

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารไทยพาณิชย์

บัญชีสะสมทรัพย์

นายพนากร ก้อนแก้ว

ซอยประชาสงเคราะห์ 30

163-229-200-3

ธนาคารไทยพาณิชย์

บัญชีกระแสรายวัน

บริษัท นานา ฮอลิเดย์ สเตชั่น จำกัด

xxxxx

468-087813-6

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 54 ครั้ง