เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@nanaholiday

Travel License : 11/08369

หน้าแรก

/

ภูเก็ต

/

แพ็กเกจทัวร์ ภูเก็ต PHUKET LUXURY YACHT 3วัน 2คืน

แพ็กเกจทัวร์ ภูเก็ต PHUKET LUXURY YACHT 3วัน 2คืน

แพ็กเกจทัวร์ ภูเก็ต PHUKET LUXURY YACHT 3วัน 2คืน

รหัสทัวร์

PKG_0200

สถานที่

ภูเก็ต

กำหนดการเดินทาง

06 ต.ค. 66 - 31 ต.ค. 67

จำนวนวัน

3วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น

4,990บาท/ท่าน

อัตราค่าบริการ

รายการ

8 ท่าน

6 ท่าน

4 ท่าน

สถานะ

โรงแรมเพิร์ล ตัวเมืองภูเก็ต

8 ท่าน

4,990

6 ท่าน

5,100

4 ท่าน

5,300

บียอน หาดป่าตอง (คนไทย)

8 ท่าน

5,900

6 ท่าน

6,100

4 ท่าน

6,300

บียอน หาดป่าตอง (ต่างชาติ)

8 ท่าน

6,600

6 ท่าน

6,800

4 ท่าน

7,000

โรงแรมเพิร์ล ตัวเมืองภูเก็ต(วันนี้-31 ต.ค. 66)

8 ท่าน

4,900

6 ท่าน

5,100

4 ท่าน

5,300

โรงแรมเพิร์ล ตัวเมืองภูเก็ต (1พ.ย. 66-19 ธ.ค. 66)

8 ท่าน

5,100

6 ท่าน

5,300

4 ท่าน

5,500

โรงแรมเพิร์ล ตัวเมืองภูเก็ต (20 ธ.ค. 66-5 ม.ค. 67)

8 ท่าน

5,300

6 ท่าน

5,500

4 ท่าน

5,700

โรงแรมเพิร์ล ตัวเมืองภูเก็ต (8 ม.ค. 67-31 มี.ค. 67)

8 ท่าน

5,100

6 ท่าน

5,300

4 ท่าน

5,500

โรงแรมเพิร์ล ตัวเมืองภูเก็ต (1 เม.ย. 67-31 ต.ค. 67)

8 ท่าน

5,100

6 ท่าน

5,300

4 ท่าน

6,000

บียอน หาดป่าตอง (คนไทย) (วันนี้-31 ต.ค. 66)

8 ท่าน

5,900

6 ท่าน

6,100

4 ท่าน

6,300

บียอน หาดป่าตอง (คนไทย) (1พ.ย. 66-19 ธ.ค. 66)

8 ท่าน

8,500

6 ท่าน

8,700

4 ท่าน

8,900

บียอน หาดป่าตอง (คนไทย) (20 ธ.ค. 66-5 ม.ค. 67)

8 ท่าน

11,500

6 ท่าน

11,700

4 ท่าน

11,900

บียอน หาดป่าตอง (คนไทย) (8 ม.ค. 67-31 มี.ค. 67)

8 ท่าน

9,500

6 ท่าน

9,700

4 ท่าน

9,900

บียอน หาดป่าตอง (คนไทย) (1 เม.ย. 67-31 ต.ค. 67)

8 ท่าน

7,500

6 ท่าน

7,700

4 ท่าน

7,900

บียอน หาดป่าตอง (ต่างชาติ) (วันนี้-31 ต.ค. 66)

8 ท่าน

6,600

6 ท่าน

6,800

4 ท่าน

7,000

บียอน หาดป่าตอง (ต่างชาติ) (1พ.ย. 66-19 ธ.ค. 66)

8 ท่าน

9,000

6 ท่าน

9,200

4 ท่าน

9,400

บียอน หาดป่าตอง (ต่างชาติ) (20 ธ.ค. 66-5 ม.ค. 67)

8 ท่าน

12,100

6 ท่าน

12,300

4 ท่าน

12,500

บียอน หาดป่าตอง (ต่างชาติ) (8 ม.ค. 67-31 มี.ค. 67)

8 ท่าน

10,200

6 ท่าน

10,400

4 ท่าน

10,600

บียอน หาดป่าตอง (คนไทย) (1 เม.ย. 67-31 ต.ค. 67)

8 ท่าน

8,200

6 ท่าน

8,400

4 ท่าน

8,600

ไฮไลท์

ล่องเรือยอร์ช ซันเซ็ทดินเนอร์(จอยทัวร์)

ซิตี้ทัวร์ (ไพรเวท)

เกาะเฮ

รายละเอียดโปรแกรม

Day 1

สนามบินภูเก็ต – ซิตี้ทัวร์ (ไพรเวท) – ล่องเรือยอร์ช ซันเซ็ทดินเนอร์(จอยทัวร์) (-/-/เย็น)

Day 2

เกาะเฮ (จอยทัวร์) (เช้า/เที่ยง/-)

Day 3

สนามบินภูเก็ต (ไพรเวท) (เช้า/-/-)

ข้อตกลงและเงื่อนไข

อัตรานี้รวม

- รถบริการตามโปรแกรม

- ที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2–3 ท่าน)

- อาหาร 4 มื้อ ตามรายการ

- ล่องเรือยอร์ช ซันเซ็ทดินเนอร์

- เกาะเฮ โดยสปีดโบ๊ท

- ไดร์เวอร์ไกด์

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยาน ฯ

- ประกันภัยนักท่องเที่ยวแบบกลุ่ม วงเงิน 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

- อาหารที่ลูกค้าสั่งเอง

- ตั๋วเครื่องบินไปกลับ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารไทยพาณิชย์

บัญชีสะสมทรัพย์

นายพนากร ก้อนแก้ว

ซอยประชาสงเคราะห์ 30

163-229-200-3

ธนาคารไทยพาณิชย์

บัญชีกระแสรายวัน

บริษัท นานา ฮอลิเดย์ สเตชั่น จำกัด

xxxxx

468-087813-6

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 63 ครั้ง