• Nana Holiday Station Co.,Ltd.
 • 090-896-1423

ฮ่องกง

 1. สายการบิน : Air Asia

  มาเก๊า ฮ่องกง เสริมดวง เพิ่มบุญ | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    19,999.-

  เดินทางเดือน : เมษายน 2562  

     104  ครั้ง    I      15-03-2019

 1. สายการบิน : Air Asia

  ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    9,999.-

  เดินทางเดือน : เมษายน - พฤษภาคม 2561  

     268  ครั้ง    I      28-03-2018

  หมุนกังหันวัดเจ้าพ่อแชกง

  ขอพรด้านสุขภาพ ความรัก ที่วัดหวังต้าเซียน

  ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติ สุดอลังการ

  ช้อปปิ้งหลอวู่ซิตี้ , ถนนนาธาน

  เลือกซื้อ option เสริม ฮ่องกงดิสนี่ย์ ,กระเช้านองปิง (ไม่รวมรถรับ-ส่ง)

 1. สายการบิน : Hongkong airline

  ฮ่องกง ดิสนี่ย์แลนด์ เซินเจิ้น | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    5,995.-

  เดินทางเดือน : พฤษภาคม 2562  

     85  ครั้ง    I      03-04-2019

 1. สายการบิน : Cathay Pacific Airways

  ฮ่องกง เซินเจิ้น | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    10,900.-

  เดินทางเดือน : มีนาคม - มิถุนายน 2562  

     122  ครั้ง    I      11-02-2019

 1. สายการบิน : Cathay Pacific Airways

  ฮ่องกง มาเก๊า เวเนเชี่ยน | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    17,900.-

  เดินทางเดือน : เมษายน - มิถุนายน 2562  

     315  ครั้ง    I      31-01-2019

 1. สายการบิน : Emirates

  ฮ่องกง ลันเตา ดิสนี่ย์แลนด์ | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    16,999.-

  เดินทางเดือน : มีนาคม - เมษายน 2562  

     536  ครั้ง    I      02-02-2019

 1. สายการบิน : Emirates

  ฮ่องกง ลดทั้งเกาะ เลสโกส้มพาช้อป | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    9,999.-

  เดินทางเดือน : สิงหาคม 2562  

     19  ครั้ง    I      11-07-2019

 1. สายการบิน : Cathay Pacific Airways

  ฮ่องกง ลันเตา ช้อปปิ้ง | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    12,999.-

  เดินทางเดือน : พฤษภาคม - ตุลาคม 2561  

     244  ครั้ง    I      12-03-2018

  นั่งกระเช้าไฟฟ้า พระใหญ่นองปิง

  หมุนกังหันวัดเจ้าพ่อแชกง

  สักการะเจ้าแม่กวนอิม รีพัลส์ เบย์

  ขอพรด้านสุขภาพ ความรัก ที่วัดหวังต้าเซียน

  ชมแสงสีเสียง Symphony of Lights

  อิสระฟรีเดย์ 1 วันเต็ม ช้อปปิ้งจุใจ

 1. สายการบิน : Hongkong airline

  ฮ่องกง ดิสนี่ย์แลนด์ เซินเจิ้น | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    9,999.-

  เดินทางเดือน : กันยายน 2561  

     240  ครั้ง    I      03-09-2018

  เที่ยวสวนสนุกดิสนี่ย์แลนด์(รวมค่าบัตร)

  หมุนกังหันวัดเจ้าพ่อแชกง

  สักการะเจ้าแม่กวนอิม รีพัลส์ เบย์

  ขอพรด้านสุขภาพ ความรัก ที่วัดหวังต้าเซียน

  ช้อปปิ้งหล่อหวู่ , ถนนนาธาน

  พิเศษ ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติสุดอลังการ

  พักเซินเจิ้น 2 คืน

  อิสระอาหารเย็น 1 มื้อ

 1. สายการบิน : Cathay Pacific Airways

  ฮ่องกง Charming | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    14,888.-

  เดินทางเดือน : มีนาคม 2562  

     86  ครั้ง    I      21-03-2019

 1. สายการบิน : Cathay Pacific Airways

  ฮ่องกง Charming 9 วัด | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    18,900.-

  เดินทางเดือน : มกราคม - มีนาคม 2562  

     388  ครั้ง    I      18-12-2018

  นมัสการ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเกาะฮ่องกง

  พระใหญ่ลันเตา , เจ้าแม่ทับทิม วัดเทียนโห่ว วัดหยวนหยวน

  เจ้าแม่กวนอิมรีพัลเบย์  , วัดเจ้าพ่อกวนอู หมานโหม๋ , วัดแชกุงหมิว

  วัดหวังต้าเซียน , วัดนางชี , วัดเจ้าแม่กวนอิม (Hung Hom)

  ช้อปปิ้งแบบจุใจ ณ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของฮ่องกง (อิสระอาหารเย็น 2 มื้อ)

  ซิตี้เกทเอาท์เลทต์ ,   K11, โอเชี่ยน เทอร์มินอล

 1. สายการบิน : Cathay Pacific Airways

  ฮ่องกง ดิสนี่ย์แลนด์ | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    11,900.-

  เดินทางเดือน : กันยายน 2561  

     157  ครั้ง    I      30-08-2018

 1. สายการบิน : Emirates

  มหัศจรรย์ ฮ่องกง นองปิง | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    13,900.-

  เดินทางเดือน : ธันวาคม - มกราคม 2561  

     159  ครั้ง    I      27-11-2018

 1. สายการบิน : Air Asia

  ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า เลสโกส้มหวาน | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    13,999.-

  เดินทางเดือน : สิงหาคม - ธันวาคม 2562  

     14  ครั้ง    I      08-07-2019

 1. สายการบิน : Cathay Pacific Airways

  ฮ่องกง ดิสนี่ย์แลนด์ | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    12,999.-

  เดินทางเดือน : มิถุนายน - กรกฎาคม 2561  

     264  ครั้ง    I      06-06-2018

  ดิสนีย์แลนด์แบบเต็มวัน

  ขอโชค ขอลาภ แก้ปีชง ที่วัดแชกงหมิว (วัดกังหัน)

  นมัสการเจ้าแม่กวนอิม...อ่าวรีพัลส์เบย์

  ชมวิวที่วิคตอเรียพีค

  ช้อปปิ้งที่ย่านจิมซาจุ่ย

 1. สายการบิน : Cathay Pacific Airways

  ฮ่องกง มาเก๊า พักเวเนเชี่ยน | 4 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    25,900.-

  เดินทางเดือน : พฤษภาคม - ตุลาคม 2561  

     741  ครั้ง    I      10-05-2018

  พัก The Venetian Macao Resort ระดับ 6 ดาวสุดหรู 1 คืน

  ไหว้พระวัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน

  พิเศษ!!...นั่งพีคแทรม ชมสีสันของแสงไฟยามค่ำคืนของฝั่งเกาลูน

  นมัสการเจ้าแม่กวนอิม...อ่าวรีพัลส์เบย์

  วัดเจ้าแม่กวนอิม600ปี

  โบสถ์เซนต์ปอล

  ช้อปปิ้งสุดมันส์จิมซาจุ่ย  ช้อปปิ้งเซนาโดสแควร์

   

 1. สายการบิน : Cathay Pacific Airways

  ฮ่องกง เซินเจิ้น ฟรีกระเช้านองปิง | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    12,900.-

  เดินทางเดือน : กรกฎาคม - กันยายน 2561  

     428  ครั้ง    I      23-07-2018

  พักเซินเจิ้น 2 คืน ระดับ 4 ดาว

  นั่งกระเช้านองปิง+สักการะพะใหญ่โป่หลิน

  สักการะเจ้าพ่อแชงกงหมิว

  ชมโชว์ม่านน้ำ Mangrove Groove

  ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวรีพลัสเบย์

  ชมพิพิธภัณท์เซินเจิ้น

  ช้อปปิ้งหล่อหวู่ , ถนนนาธาน

  พิเศษ!! เมนูเป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง

 1. สายการบิน : Hongkong airline

  ฮ่องกง นองปิง ดิสนี่ย์ เลสโกส้มวาเลนเซีย | 4 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    17,999.-

  เดินทางเดือน : พฤษภาคม - ตุลาคม 2562  

     63  ครั้ง    I      19-04-2019

 1. สายการบิน : Emirates

  ฮ่องกง FEEL GOOD | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    13,888.-

  เดินทางเดือน : มีนาคม - เมษายน 2562  

     198  ครั้ง    I      24-02-2019

 1. สายการบิน : Emirates

  ฮ่องกง SHOPPY | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    9,900.-

  เดินทางเดือน : มีนาคม 2562  

     107  ครั้ง    I      05-03-2019

 1. สายการบิน : Cathay Pacific Airways

  ฮ่องกง นองปิง หลี่หยุ่นหมุ่น | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    15,900.-

  เดินทางเดือน : มีนาคม 2562  

     146  ครั้ง    I      12-03-2019

 1. สายการบิน : Cathay Pacific Airways

  ฮ่องกง นองปิง | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    14,900.-

  เดินทางเดือน : พฤษภาคม 2561  

     227  ครั้ง    I      08-05-2018

  สักการะพระใหญ่ หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง

  หมุนกังหันขอพร "วัดแชกงหมิว"

  ไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่รีพัลส์ เบย์

  ขอพรด้านสุขภาพและความรัก วัดหวังต้าเซียน

  นั่งรถรางพีคแทรม ขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีค

  ช๊อปปิ้ง CITY GATE OUTLET,ย่านจิมซาจุ่ย(อิสระอาหารเย็น 1 มื้อ) 

  พิเศษ!!! เมนูติ่มซำฮ่องกง

 1. สายการบิน : Emirates

  ฮ่องกง ดิสนี่ย์แลนด์ | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    14,999.-

  เดินทางเดือน : กันยายน - ตุลาคม 2561  

     153  ครั้ง    I      03-09-2018

 1. สายการบิน : Air Asia

  มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง ฉ่ำใจ สายบุญ | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    15,999.-

  เดินทางเดือน : เมษายน 2562  

     88  ครั้ง    I      15-03-2019

 1. สายการบิน : Emirates

  ฮ่องกง เพียวๆ | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    9,999.-

  เดินทางเดือน : พฤษภาคม 2562  

     66  ครั้ง    I      03-04-2019

 1. สายการบิน : Cathay Pacific Airways

  มหัศจรรย์ ฮ่องกง มาเก๊า | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    14,900.-

  เดินทางเดือน : เมษายน - มิถุนายน 2562  

     91  ครั้ง    I      25-02-2019

 1. สายการบิน : Hongkong airline

  ฮ่องกง นองปิง หลี่หยุ่นหมุ่น เลสโกส้มกินเก่ง | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    16,999.-

  เดินทางเดือน : กรกฎาคม - ตุลาคม 2562  

     182  ครั้ง    I      08-07-2019

 1. สายการบิน : Thai Airways

  ฮ่องกง สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    29,900.-

  เดินทางเดือน : เมษายน 2562  

     77  ครั้ง    I      21-03-2019

 1. สายการบิน : Hongkong airline

  ไหว้พระ4วัด ฮ่องกง นองปิง เลสโกส้มเขียวหวาน | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    15,999.-

  เดินทางเดือน : พฤษภาคม - ตุลาคม 2562  

     155  ครั้ง    I      19-04-2019

 1. สายการบิน : Egypt air

  ฮ่องกง เซินเจิ้น | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    7,888.-

  เดินทางเดือน : มีนาคม 2562  

     93  ครั้ง    I      01-02-2019

 1. สายการบิน : Air Asia

  ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า เลสโกส้มสายน้ำผึ้ง | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    13,999.-

  เดินทางเดือน : กันยายน - มกราคม 2562  

     0  ครั้ง    I      21-08-2019

 1. สายการบิน : Egypt air

  ฮ่องกง ช้อปปิ้ง | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    11,989.-

  เดินทางเดือน : พฤษภาคม - ตุลาคม 2562  

     140  ครั้ง    I      25-03-2019

 1. สายการบิน : Thai Airways

  สงกรานต์ พาฟิน อิน ฮ่องกง | 4 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    29,888.-

  เดินทางเดือน : เมษายน 2562  

     85  ครั้ง    I      18-03-2019

 1. สายการบิน : Cathay Pacific Airways

  ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    15,888.-

  เดินทางเดือน : สิงหาคม 2561  

     201  ครั้ง    I      18-06-2018

  ไหว์พระ 9 วัด

  วัดนางชี วัดหวังต้าเซียน วัดเจ้าแม่ทับทิม

  วัดเจ้าแม่กวนอิม วัดแชกงหมิว เจ้าแม่กวนอิมรีพัลส์เบย์

  วัดหม่านโหมว วัดหล่งโหมว วัดโปหลิน เสริมสิริมงคล

  นั่งกระเช้านองปิง ชมวิวฮ่องกงแบบ 360 ฮงศา

  ช้อปปิ้งสินค้าย่าน ถนนนาธาน , CITYGATE OUTLETS เทศกาลลดทั้งเกาะ สูงลด70%

  ชม Symphony of Light โชว์แสง สี เสียง

 1. สายการบิน : Hongkong airline

  ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    16,900.-

  เดินทางเดือน : มิถุนายน - กันยายน 2560  

     463  ครั้ง    I      15-06-2017

  นมัสการ ไหว้พระใหญ่ลันเตา

  ไหว้พระที่วัดชื่อดัง ณ วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว สำนักนางชี วัดที่ขึ้นชื่อของชาวฮ่องกง

  ไหว้พระขอพรกับเจ้าแม่กวนอิม และองค์เทพเจ้าองค์อื่น ๆ ณ หาดรีพัลส์เบย์

  อิสระช้อปปิ้งกับสินค้ามากมาย อาทิ เลดี้มาร์เก็ต ถนนนาธาน

  ทานอาหารเช้าสไตล์ฮ่องกง แบบติ่มซำ กับโจ๊กละมุนลิ้น และ ห่านย่าง

  พักฮ่องกง 2 คืน

 1. สายการบิน : Air Asia

  สะพานมังกร มาเก๊า ฮ่องกง ไหว้พระ | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    16,888.-

  เดินทางเดือน : พฤษภาคม 2562  

     57  ครั้ง    I      09-05-2019

 1. สายการบิน : Thai Smile

  ฮ่องกง ไหว้พระ เลสโกส้มสายบุญ | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    13,999.-

  เดินทางเดือน : กรกฎาคม - ธันวาคม 2562  

     52  ครั้ง    I      13-05-2019

 1. สายการบิน : Cathay Pacific Airways

  ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น เฮงเฮงรวยรวยV.2 | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    8,998.-

  เดินทางเดือน : พฤษภาคม - ตุลาคม 2562  

     44  ครั้ง    I      17-05-2019

 1. สายการบิน : Hongkong airline

  ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น เฮงเฮงรวยรวย | 4 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    8,998.-

  เดินทางเดือน : พฤษภาคม - ตุลาคม 2562  

     43  ครั้ง    I      17-05-2019

 1. สายการบิน : Emirates

  ฮ่องกง ดิสนี่ย์แลนด์ เลสโกส้มพามันส์ | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    14,999.-

  เดินทางเดือน : กรกฎาคม - สิงหาคม 2562  

     41  ครั้ง    I      03-07-2019

 1. สายการบิน : Cathay Pacific Airways

  ฮ่องกง ไหว้พระ 5 วัด | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    14,888.-

  เดินทางเดือน : มีนาคม 2562  

     264  ครั้ง    I      10-01-2019

 1. สายการบิน : Emirates

  ฮ่องกง SUMMER FRESH | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    11,888.-

  เดินทางเดือน : มิถุนายน - กันยายน 2562  

     40  ครั้ง    I      06-06-2019

 1. สายการบิน : Cathay Pacific Airways

  ฮ่องกง ลันเตา ดิสนี่ย์แลนด์ | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    17,900.-

  เดินทางเดือน : สิงหาคม - ตุลาคม 2562  

     200  ครั้ง    I      25-07-2019

 1. สายการบิน : Cathay Pacific Airways

  EASY LUCKY IN HONGKONG 9 TEMPLE | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    17,900.-

  เดินทางเดือน : พฤษภาคม - มิถุนายน 2562  

     78  ครั้ง    I      07-03-2019

 1. สายการบิน : Cathay Pacific Airways

  ฮ่องกง นองปิง | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    14,999.-

  เดินทางเดือน : กันยายน - ตุลาคม 2561  

     144  ครั้ง    I      31-08-2018

 1. สายการบิน : Hongkong airline

  ฮ่องกง นองปิง ดิสนี่ย์แลนด์ | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    17,999.-

  เดินทางเดือน : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561  

     166  ครั้ง    I      24-10-2018

โปรแกรมแนะนำ