• Nana Holiday Station Co.,Ltd.
 • 090-896-1423

รัสเซีย

 1. สายการบิน : Thai Airways

  AURORA IN RUSSIA | 7 วัน 5 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    65,999.-

  เดินทางเดือน : ธันวาคม 2561  

     438  ครั้ง    I      17-10-2018

 1. สายการบิน : Air astana

  GREEN RUSSIA ARORA HUNTING | 7 วัน 5 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    52,900.-

  เดินทางเดือน : ตุลาคม - ธันวาคม 2562  

     497  ครั้ง    I      14-06-2019

 1. สายการบิน : Thai Airways

  รัสเซีย มอสโคว์ เซนท์ปีเตอร์เบิร์ก เลยโกไฮไลท์คนเดิม | 7 วัน 5 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    52,999.-

  เดินทางเดือน : สิงหาคม - พฤศจิกายน 2562  

     32  ครั้ง    I      17-06-2019

 1. สายการบิน : Mahan Air

  BEST DESTINATIONS IN RUSSIA | 7 วัน 4 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    38,555.-

  เดินทางเดือน : กรกฎาคม - ตุลาคม 2562  

     205  ครั้ง    I      02-07-2019

 1. สายการบิน : AIR ASTANA

  รัสเซีย เย็นสดชื่น มอสโคว์ เซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก | 6 วัน 4 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    45,555.-

  เดินทางเดือน : เมษายน - พฤษภาคม 2561  

     311  ครั้ง    I      18-03-2019

  ชม สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ ที่ตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา

  ชม พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ หรือเปโตรควาเรสต์ PETERHOF

  ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ วิหารของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์ ใช้ประกอบพิธีกรรมที่สำคัญระดับชาติ

  ชม พระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย สร้างขึ้นมาพร้อมกับกรุงมอสโคว์

  ชมภายใน พระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากมาย

  ชม จตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย

  ชม โบสถ์อาร์คแอนเจล ไมเคิล

  ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม

 1. สายการบิน : Thai Airways

  รัสเซีย มอสโคว์ มูร์มันสค์ ตามล่าแสงเหนือ | 7 วัน 5 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    71,911.-

  เดินทางเดือน : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561  

     365  ครั้ง    I      09-01-2018

  ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันสวยงาม ตามล่าเเสงเหนือ Aurora Hunting

  ชมพิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเครียร์

  ตื่นเต้นกับการขับรถสโนโมบิล ตะลุยหิมะ นั่งรถลากเลื่อนโดย สุนัขไซบีเรียน ฮัสกี้

  เเละ กวางเรนเดียร์ แบบ ซานตาคลอส

  พระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย

  ชม พิพิธภัณฑ์อาร์มเมอร์รี่ แชมเบอร์ หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย

  ชม จตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย

  ชม วิหารเซนต์บาซิล โดมหัวหอม 9 โดม มีสีสันสดใสสวยงาม

  ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์

  ชม สถานีรถไฟใต้ดิน การตกแต่งภายใจของแต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา

  ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด

 1. สายการบิน : Qatar

  รัสเซีย เลสโกช๊อกไพร์ชรีเทิร์น | 6 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    29,999.-

  เดินทางเดือน : กรกฎาคม - ตุลาคม 2562  

     33  ครั้ง    I      06-06-2019

 1. สายการบิน : Air astana

  รัสเซีย เย็นสุดขั้ว มอสโคว์ เซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก | 6 วัน 4 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    42,555.-

  เดินทางเดือน : เมษายน 2562  

     73  ครั้ง    I      05-04-2019

 1. สายการบิน : Air astana

  รัสเซีย มอสโคว์ เซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก | 6 วัน 4 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    39,927.-

  เดินทางเดือน : มกราคม - มีนาคม 2561  

     595  ครั้ง    I      28-12-2017

  ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้ ฟาร์มสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้

  ชม สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ ที่ตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา

  ชม พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ หรือเปโตรควาเรสต์ PETERHOF

  ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ วิหารของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์ ใช้ประกอบพิธีกรรมที่สำคัญระดับชาติ

  ชม พระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย สร้างขึ้นมาพร้อมกับกรุงมอสโคว์

  ชมภายใน พระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากมาย

  ชม จตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย

  ชม โบสถ์อาร์คแอนเจล ไมเคิล

  ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม

 1. สายการบิน : Qatar

  GREAT OF RUSSIA | 8 วัน 5 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    47,999.-

  เดินทางเดือน : ธันวาคม - มีนาคม 2561  

     143  ครั้ง    I      05-11-2018

 1. สายการบิน : Thai Airways

  รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอส | 5 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    38,900.-

  เดินทางเดือน : พฤศจิกายน - กุมภาพัน 2561  

     148  ครั้ง    I      05-11-2018

 1. สายการบิน : ETihad Airways

  รัสเซีย แสงเหนือ NICE AURORA IN RUSSIA | 8 วัน 5 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    55,900.-

  เดินทางเดือน : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561  

     306  ครั้ง    I      23-01-2018

  ตามล่าแสงเหนือ 2 วันเต็ม

  บินภายใน 2 เที่ยวบินไม่เหนื่อย

  ชมมหาวิหารเซนต์ซาเวียร์

  ชมวิวกรุงมอสโคว์ที่เนินเขาสแปร์โรว์

  ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์

  นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน

  ชมเรือทำลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร์

  ชมพระราชวังเครมลิน , พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่

  ชมการแสดงละครสัตว์ 

 1. สายการบิน : Mahan Air

  รัสเซียSeason Change | 6 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    29,555.-

  เดินทางเดือน : พฤษภาคม - ตุลาคม 2562  

     717  ครั้ง    I      23-04-2019

   

   

 1. สายการบิน : Qatar

  รัสเซีย VERY GOOD | 6 วัน 4 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    46,555.-

  เดินทางเดือน : กันยายน - พฤศจิกายน 2562  

     116  ครั้ง    I      15-08-2019

 1. สายการบิน : ETihad Airways

  WINDY RUSSIA | 6 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    31,999.-

  เดินทางเดือน : ธันวาคม - มีนาคม 2561  

     155  ครั้ง    I      02-11-2018

 1. สายการบิน : ETihad Airways

  รัสเซีย เลสโก มอสเซนต์เที่ยวครบ | 8 วัน 5 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    49,999.-

  เดินทางเดือน : กรกฎาคม - พฤศจิกายน 2562  

     156  ครั้ง    I      17-06-2019

 1. สายการบิน : ETihad Airways

  รัสเซีย เลสโกคุณชายสีลูกกวาด | 6 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    29,999.-

  เดินทางเดือน : สิงหาคม - พฤศจิกายน 2562  

     121  ครั้ง    I      06-08-2019

 1. สายการบิน : Thai Airways

  บินตรง รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส | 5 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    38,998.-

  เดินทางเดือน : มิถุนายน - ธันวาคม 2561  

     295  ครั้ง    I      16-05-2018

  ถ่ายรูปโบสถ์เซนต์บาซิล 

  เข้าชมพระราชวังเครมลิน ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ 

  ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคที่สวยงามมากที่สุดในโลก

  ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ Chapel over the Well

  ล่องเรือแม่น้ำ Moskva

  ชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ 

  ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET

  ชมการแสดงละครสัตว์แสนรู้

 1. สายการบิน : Emirates

  Delight St. Petersburg | 6 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    39,900.-

  เดินทางเดือน : มกราคม - มีนาคม 2562  

     141  ครั้ง    I      11-12-2018

โปรแกรมแนะนำ