• Nana Holiday Station Co.,Ltd.
 • 090-896-1423

ไทย

 1. สายการบิน : Vietjet Air

  เชียงราย เชียงใหม่ | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    8,999.-

  เดินทางเดือน : กุมภาพันธ์ - เมษายน 2564  

     68  ครั้ง    I      08-02-2021

 1. สายการบิน : Air Asia

  เชียงราย งามปะล้ำปะเหลือ | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    7,999.-

  เดินทางเดือน : กุมภาพันธ์ - เมษายน 2564  

     81  ครั้ง    I      08-02-2021

 1. สายการบิน : Air Asia

  มาแอ่ว เชียงใหม่ | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    7,888.-

  เดินทางเดือน : มีนาคม 2564  

     61  ครั้ง    I      09-02-2021

 1. สายการบิน : Vietjet Air

  เชียงใหม่ ฝาง | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    8,999.-

  เดินทางเดือน : กุมภาพันธ์ - เมษายน 2564  

     88  ครั้ง    I      15-02-2021

 1. สายการบิน : Vietjet Air

  เชียงใหม่ หนาวนะ | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    6,999.-

  เดินทางเดือน : กุมภาพันธ์ 2564  

     79  ครั้ง    I      15-02-2021

 1. สายการบิน : Air Asia

  เปิงใจ๋ล้ำ แม่ฮ่องสอน | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    7,999.-

  เดินทางเดือน : มีนาคม 2564  

     68  ครั้ง    I      16-02-2021

 1. สายการบิน : Air Asia

  เบตง | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    6,990.-

  เดินทางเดือน : มีนาคม - พฤษภาคม 2564  

     82  ครั้ง    I      17-02-2021

 1. สายการบิน : Thai Lion air

  เบตง | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    6,990.-

  เดินทางเดือน : มีนาคม - พฤษภาคม 2564  

     72  ครั้ง    I      17-02-2021

 1. สายการบิน : Vietjet Air

  เบตง ไม่ต้อง งง | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    6,999.-

  เดินทางเดือน : มีนาคม 2564  

     56  ครั้ง    I      24-02-2021

 1. สายการบิน : Air Asia

  น่าน นาน นาน | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    7,888.-

  เดินทางเดือน : เมษายน - พฤษภาคม 2564  

     68  ครั้ง    I      19-03-2021

 1. สายการบิน : Vietjet Air

  สตูล หลีเป๊ะ | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    13,999.-

  เดินทางเดือน : เมษายน 2564  

     65  ครั้ง    I      25-02-2021

 1. สายการบิน : Vietjet Air

  ชิค ชิค ภูเก็ต | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    5,999.-

  เดินทางเดือน : มีนาคม - มิถุนายน 2564  

     67  ครั้ง    I      02-03-2021

 1. สายการบิน : Nok Air

  ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    9,999.-

  เดินทางเดือน : เมษายน - พฤษภาคม 2564  

     59  ครั้ง    I      24-03-2021

 1. สายการบิน : Vietjet Air

  3.3 เบตง | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    6,999.-

  เดินทางเดือน : มีนาคม 2564  

     61  ครั้ง    I      03-03-2021

 1. สายการบิน : Vietjet Air

  กระบี่ | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    7,999.-

  เดินทางเดือน : มีนาคม - เมษายน 2564  

     69  ครั้ง    I      04-03-2021

 1. สายการบิน : Vietjet Air

  หลีเป๊ะ | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    11,999.-

  เดินทางเดือน : เมษายน 2564  

     57  ครั้ง    I      05-03-2021

 1. สายการบิน : Vietjet Air

  อุดร หนองคาย บึงกาฬ | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    6,999.-

  เดินทางเดือน : มีนาคม 2564  

     61  ครั้ง    I      05-03-2021

 1. สายการบิน : Air Asia

  เบตง ปลายด้ามขวาน งามล้ำค่า | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    9,999.-

  เดินทางเดือน : เมษายน 2564  

     67  ครั้ง    I      09-03-2021

 1. สายการบิน : Bus

  ระนอง ชุมพร ประจวบ | 4 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    5,950.-

  เดินทางเดือน : เมษายน 2564  

     61  ครั้ง    I      09-03-2021

 1. สายการบิน : X No van X

  เสาร์หรรษาพัทยาซีฟู๊ด | 2 วัน 1 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    1,333.-

  เดินทางเดือน : มีนาคม - เมษายน 2564  

     60  ครั้ง    I      10-03-2021

 1. สายการบิน : Air Asia

  เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    6,888.-

  เดินทางเดือน : เมษายน - พฤษภาคม 2564  

     59  ครั้ง    I      10-03-2021

 1. สายการบิน : X No van X

  หัวหิน ฟินทุกวัน | 2 วัน 1 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    1,289.-

  เดินทางเดือน : มีนาคม - พฤษภาคม 2564  

     62  ครั้ง    I      11-03-2021

 1. สายการบิน : X No van X

  หัวหิน พูลวิลล่า | 2 วัน 1 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    1,199.-

  เดินทางเดือน : มีนาคม - พฤษภาคม 2564  

     61  ครั้ง    I      11-03-2021

 1. สายการบิน : Air Asia

  ภูเก็ต พีพี เกาะไข่ | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    6,900.-

  เดินทางเดือน : เมษายน - พฤษภาคม 2564  

     59  ครั้ง    I      16-03-2021

 1. สายการบิน : Nok Air

  แม่ฮ่องสอน | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    10,999.-

  เดินทางเดือน : เมษายน 2564  

     54  ครั้ง    I      16-03-2021

 1. สายการบิน : Van

  เกาะช้าง | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    6,990.-

  เดินทางเดือน : มีนาคม - พฤษภาคม 2564  

     52  ครั้ง    I      16-03-2021

 1. สายการบิน : Air Asia

  ภูเก็ต หวานแหววโรแมนติก | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    12,999.-

  เดินทางเดือน : เมษายน 2564  

     57  ครั้ง    I      16-03-2021

 1. สายการบิน : Nok Air

  น่าน ปัว | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    6,999.-

  เดินทางเดือน : มีนาคม 2564  

     66  ครั้ง    I      16-03-2021

 1. สายการบิน : Air Asia

  ลั๊ลลาเกาะหลีเป๊ะ | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    9,888.-

  เดินทางเดือน : เมษายน 2564  

     53  ครั้ง    I      16-03-2021

 1. สายการบิน : Air Asia

  เบตง ยิ่งกว่าโอเค | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    6,990.-

  เดินทางเดือน : เมษายน 2564  

     66  ครั้ง    I      17-03-2021

 1. สายการบิน : Thai Lion air

  เบตง สุดฟิน ยิ่งกว่าโอเค | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    6,990.-

  เดินทางเดือน : เมษายน 2564  

     69  ครั้ง    I      17-03-2021

 1. สายการบิน : Vietjet Air

  เชียงใหม่ ผาอี้ | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    8,999.-

  เดินทางเดือน : กุมภาพันธ์ - เมษายน 2564  

     89  ครั้ง    I      05-02-2021

 1. สายการบิน : Vietjet Air

  เบตง สลามัตสุดแดนใต้ | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    7,999.-

  เดินทางเดือน : กุมภาพันธ์ - เมษายน 2564  

     85  ครั้ง    I      05-02-2021

 1. สายการบิน : Air Asia

  ไฉไล เบตง | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    8,900.-

  เดินทางเดือน : มีนาคม 2564  

     85  ครั้ง    I      05-02-2021

 1. สายการบิน : Bus

  ฮัลโหลภูเก็ต พังงา | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    3,999.-

  เดินทางเดือน : เมษายน - พฤษภาคม 2564  

     71  ครั้ง    I      17-03-2021

 1. สายการบิน : Thai Lion air

  เกาะหลีเป๊ะ | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    11,900.-

  เดินทางเดือน : เมษายน 2564  

     73  ครั้ง    I      18-03-2021

 1. สายการบิน : Van

  ชุมพร ดอยตาปัง | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    3,999.-

  เดินทางเดือน : เมษายน 2564  

     66  ครั้ง    I      18-03-2021

 1. สายการบิน : Air Asia

  ซุปตาร์ เซมา เบตง | 4 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    7,888.-

  เดินทางเดือน : เมษายน 2564  

     66  ครั้ง    I      18-03-2021

 1. สายการบิน : Van

  เกาะกูด | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    9,900.-

  เดินทางเดือน : เมษายน 2564  

     69  ครั้ง    I      18-03-2021

 1. สายการบิน : Air Asia

  สงขลา สตูล เกาะหลีเป๊ะ | 4 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    8,990.-

  เดินทางเดือน : เมษายน 2564  

     59  ครั้ง    I      19-03-2021

 1. สายการบิน : Thai Smile

  เกาะหลีเป๊ะ | 4 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    12,490.-

  เดินทางเดือน : เมษายน - พฤษภาคม 2564  

     55  ครั้ง    I      22-03-2021

 1. สายการบิน : Air Asia

  ชุมพร ดอยตาปัง | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    5,888.-

  เดินทางเดือน : เมษายน - พฤษภาคม 2564  

     59  ครั้ง    I      23-03-2021

 1. สายการบิน : Vietjet Air

  แพ็คเกจ ภูเก็ต นอนป่าตอง เบย์ ฮิลล์ | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    2,999.-

  เดินทางเดือน : เมษายน - มิถุนายน 2564  

     52  ครั้ง    I      23-03-2021

 1. สายการบิน : Vietjet Air

  แพ็คเกจ ภูเก็ต นอนอินดิโก้ | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    2,999.-

  เดินทางเดือน : เมษายน - มิถุนายน 2564  

     49  ครั้ง    I      23-03-2021

 1. สายการบิน : Air Asia

  เกาะหลีเป๊ะ | 4 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    8,990.-

  เดินทางเดือน : เมษายน 2564  

     63  ครั้ง    I      23-03-2021

 1. สายการบิน : Nok Air

  เบตง ปัตตานี หาดใหญ่ | 4 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    7,990.-

  เดินทางเดือน : เมษายน 2564  

     47  ครั้ง    I      24-03-2021

 1. สายการบิน : Bus

  นครศรีธรรมราช | 4 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    3,690.-

  เดินทางเดือน : เมษายน 2564  

     50  ครั้ง    I      24-03-2021

 1. สายการบิน : Bus

  กระบี ทะเลแหวก | 4 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    3,999.-

  เดินทางเดือน : เมษายน - พฤษภาคม 2564  

     56  ครั้ง    I      26-03-2021

 1. สายการบิน : X No van X

  แพ๊คเกจ พัทยา สัตหีบ | 2 วัน 1 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    1,456.-

  เดินทางเดือน : เมษายน - พฤษภาคม 2564  

     48  ครั้ง    I      26-03-2021

 1. สายการบิน : Bus

  อุบลราชธานี | 4 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    3,999.-

  เดินทางเดือน : เมษายน - พฤษภาคม 2564  

     56  ครั้ง    I      29-03-2021

 1. สายการบิน : Van

  เกาะกูด | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    3,333.-

  เดินทางเดือน : เมษายน - พฤษภาคม 2564  

     55  ครั้ง    I      29-03-2021

 1. สายการบิน : Vietjet Air

  มหัศจรรย์ นครศรีธรรมราช | 2 วัน 1 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    4,899.-

  เดินทางเดือน : เมษายน - พฤษภาคม 2564  

     57  ครั้ง    I      30-03-2021

 1. สายการบิน : Bus

  กระบี่ ภูเก็ต พังงา | 5 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    3,999.-

  เดินทางเดือน : เมษายน 2564  

     51  ครั้ง    I      30-03-2021

 1. สายการบิน : Air Asia

  เกาะหลีเป๊ะ | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    8,900.-

  เดินทางเดือน : เมษายน 2564  

     49  ครั้ง    I      31-03-2021

 1. สายการบิน : X No van X

  แพ๊คเกจ หลีเป๊ะ 5555 | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    5,555.-

  เดินทางเดือน : เมษายน - พฤษภาคม 2564  

     52  ครั้ง    I      01-04-2021

 1. สายการบิน : Vietjet Air

  มหัศจรรย์อุดรธานี หนองคาย | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    9,999.-

  เดินทางเดือน : เมษายน - พฤษภาคม 2564  

     37  ครั้ง    I      05-04-2021

 1. สายการบิน : Air Asia

  HDY03 เบตง ใต้สุดแดนสยาม | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    7,999.-

  เดินทางเดือน : กุมภาพันธ์ - เมษายน 2564  

     69  ครั้ง    I      05-02-2021

โปรแกรมแนะนำ