• Nana Holiday Station Co.,Ltd.
 • 090-896-1423

ไทย

 1. สายการบิน : Vietjet Air

  เชียงราย เชียงใหม่ | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    8,999.-

  เดินทางเดือน : กุมภาพันธ์ - เมษายน 2564  

     4  ครั้ง    I      08-02-2021

 1. สายการบิน : Air Asia

  เชียงราย งามปะล้ำปะเหลือ | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    7,999.-

  เดินทางเดือน : กุมภาพันธ์ - เมษายน 2564  

     5  ครั้ง    I      08-02-2021

 1. สายการบิน : Air Asia

  มาแอ่ว เชียงใหม่ | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    7,888.-

  เดินทางเดือน : มีนาคม 2564  

     3  ครั้ง    I      09-02-2021

 1. สายการบิน : Vietjet Air

  เชียงใหม่ ฝาง | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    8,999.-

  เดินทางเดือน : กุมภาพันธ์ - เมษายน 2564  

     4  ครั้ง    I      15-02-2021

 1. สายการบิน : Vietjet Air

  เชียงใหม่ หนาวนะ | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    6,999.-

  เดินทางเดือน : กุมภาพันธ์ 2564  

     3  ครั้ง    I      15-02-2021

 1. สายการบิน : Air Asia

  เปิงใจ๋ล้ำ แม่ฮ่องสอน | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    7,999.-

  เดินทางเดือน : มีนาคม 2564  

     3  ครั้ง    I      16-02-2021

 1. สายการบิน : Air Asia

  เบตง | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    6,990.-

  เดินทางเดือน : มีนาคม - พฤษภาคม 2564  

     4  ครั้ง    I      17-02-2021

 1. สายการบิน : Thai Lion air

  เบตง | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    6,990.-

  เดินทางเดือน : มีนาคม - พฤษภาคม 2564  

     5  ครั้ง    I      17-02-2021

 1. สายการบิน : Vietjet Air

  เบตง ไม่ต้อง งง | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    6,999.-

  เดินทางเดือน : มีนาคม 2564  

     1  ครั้ง    I      24-02-2021

 1. สายการบิน : Air Asia

  น่าน นาน นาน | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    6,888.-

  เดินทางเดือน : มีนาคม 2564  

     1  ครั้ง    I      25-02-2021

 1. สายการบิน : Vietjet Air

  สตูล หลีเป๊ะ | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    13,999.-

  เดินทางเดือน : เมษายน 2564  

     0  ครั้ง    I      25-02-2021

 1. สายการบิน : Vietjet Air

  ชิค ชิค ภูเก็ต | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    5,999.-

  เดินทางเดือน : มีนาคม - มิถุนายน 2564  

     0  ครั้ง    I      02-03-2021

 1. สายการบิน : Nok Air

  ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    9,999.-

  เดินทางเดือน : เมษายน - พฤษภาคม 2564  

     0  ครั้ง    I      03-03-2021

 1. สายการบิน : Vietjet Air

  3.3 เบตง | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    6,999.-

  เดินทางเดือน : มีนาคม 2564  

     0  ครั้ง    I      03-03-2021

 1. สายการบิน : Vietjet Air

  กระบี่ | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    7,999.-

  เดินทางเดือน : มีนาคม - เมษายน 2564  

     0  ครั้ง    I      04-03-2021

 1. สายการบิน : Vietjet Air

  เชียงใหม่ ผาอี้ | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    8,999.-

  เดินทางเดือน : กุมภาพันธ์ - เมษายน 2564  

     9  ครั้ง    I      05-02-2021

 1. สายการบิน : Vietjet Air

  เบตง สลามัตสุดแดนใต้ | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    7,999.-

  เดินทางเดือน : กุมภาพันธ์ - เมษายน 2564  

     9  ครั้ง    I      05-02-2021

 1. สายการบิน : Air Asia

  ไฉไล เบตง | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    8,900.-

  เดินทางเดือน : มีนาคม 2564  

     11  ครั้ง    I      05-02-2021

 1. สายการบิน : Air Asia

  ภูเก็ต เกาะพีพี เกาะไข่ | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    5,999.-

  เดินทางเดือน : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564  

     9  ครั้ง    I      05-02-2021

 1. สายการบิน : Air Asia

  HDY03 เบตง ใต้สุดแดนสยาม | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    7,999.-

  เดินทางเดือน : กุมภาพันธ์ - เมษายน 2564  

     9  ครั้ง    I      05-02-2021

โปรแกรมแนะนำ