• Nana Holiday Station Co.,Ltd.
 • 090-896-1423

ออสเตรเลีย

 1. สายการบิน : Emirates

  ออสเตรเลีย ซิดนี่ย์ | 5 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    36,900.-

  เดินทางเดือน : กุมภาพันธ์ - เมษายน 2560  

     925  ครั้ง    I      17-10-2017

  ถ่ายรูปสะพานฮาร์เบอร์ (Harbour Bridge) 

  ชมโรงอุปรากรซิดนีย์

  สวนสัตว์ Koala Park  (ไม่รวมค่าเข้าชม)

  วนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่น (ไม่รวมค่าเข้า)

  อิสระเดินเล่นและช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้าชั้นนำของออสเตรเลีย 

  อิสระฟรีเดย์ 1 วัน หรือเลือกซื้อ option เสริม พอร์ต สตีเฟ่น , ล่องเรือดูปลาวาฬ 

 1. สายการบิน : Thai Airways

  ออสเตรเลีย ซิดนี่ย์ พอร์ต สตีเฟ่น | 6 วัน 4 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    59,900.-

  เดินทางเดือน : ตุลาคม - พฤศจิกายน 2560  

     938  ครั้ง    I      10-08-2017

  ล่องเรือชมความงามของอ่าวซิดนีย์

  ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ สัญลักษณ์ของเมืองซิดนีย์

  ชมสัตว์พื้นเมืองที่ Koala Park Sanctuary

  ชมทิวทัศน์อันสวยงามที่อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์

  ชมเขาสามอนงค์

  เที่ยวพอร์ท สตีเฟ่นส์นั่งรถ 4WD ตะลุยเนินทราย

  ช้อปปิ้งจุใจ Paddy’s Market , Birkenhead Point Outlet

 1. สายการบิน : Thai Airways

  POPULAR AUSTRALIA | 6 วัน 4 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    64,900.-

  เดินทางเดือน : ตุลาคม - ธันวาคม 2560  

     1,023  ครั้ง    I      25-08-2017

  เที่ยวมหานครซิดนีย์ เมืองเอกแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์

  ล่องเรือสำราญชมอ่าวซิดนีย์ 

  ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์

  ชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ท่ามกลางแสงตะวันและทะเลสีครามบรรยากาศอันสดชื่นของอ่าวซิดนีย์

  ชมสัตว์พื้นเมืองหลากหลายชนิดที่ โคอาล่า พาร์ค

  ชมเขาสามอนงค์ THREE SISTERS ROCK ตำนานแห่งอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์

  บินภายนสู่นครเมลเบิร์นเมืองหลวงแห่งรัฐวิคตอเรีย

  ชมอาคารรัฐสภา อาคารที่ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป

  ชมสวนฟิตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ และ กระท่อมกัปตันคุ้ก (ไม่รวมค่าเข้าชมในกระท่อม)

  เกาะฟิลลิปชมฝูงนกเพนกวิน

  รถไฟจักรไอน้ำโบราณ

  เมนูพิเศษ!! กุ้งล๊อบสเตอร์ครึ่งตัว เสิร์ฟพร้อมไวน์รสเยี่ยม

โปรแกรมแนะนำ