• Nana Holiday Station Co.,Ltd.
 • 090-896-1423

เนปาล

 1. สายการบิน : Thai Airways

  เนปาล ดินแดนแห่งขุนเขาหิมาลัย | 5 วัน 4 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    32,900.-

  เดินทางเดือน : สิงหาคม - ธันวาคม 2560  

     1,083  ครั้ง    I      23-06-2017

  ชมเมืองปัคตาปูร์ เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม

  เมืองนากาก็อต สัมผัสบรรยากาศ ธรรมชาติวิวเทือกเขาหิมาลัยอันสวยงาม 

  ล่องเรือทะเลสาบเฟวา

  สักการะ วัดบาลาฮี วัดที่มีเทพธิดาอจิมาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในเมืองโภครา  

  ชมพระอาทิตย์ขึ้นและชมวิวที่ ยอดเขาอรรณาปุรณที่ยอดเขาซารางก็อต

  ชมค่ายอพยพชาวทิเบต

  ชมวัดกุมารี , วัดปศุปฏินาถ

  สักการะ สถูปโพธินาถ พระพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่ง 

  ชมวัดพระกฤษณะ , ชมจัตุรัสกาฐมาณฑุ ตูร์บาร์ 

  ช้อปปิ้งสินค้ามากมายในย่านทาเมล

โปรแกรมแนะนำ