• Nana Holiday Station Co.,Ltd.
 • 090-896-1423

ตุรกี

 1. สายการบิน : TURKISH AIRLINES

  SONGKRAN TURKEY | 9 วัน 6 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    33,999.-

  เดินทางเดือน : เมษายน 2562  

     116  ครั้ง    I      29-03-2019

 1. สายการบิน : TURKISH AIRLINES

  EASY WINTER IN TURKEY | 9 วัน 6 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    33,900.-

  เดินทางเดือน : ธันวาคม 2561  

     193  ครั้ง    I      08-10-2018

 1. สายการบิน : TURKISH AIRLINES

  บินตรงตุรกี | 9 วัน 6 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    29,999.-

  เดินทางเดือน : กันยายน 2561  

     187  ครั้ง    I      28-08-2018

  เที่ยวครบทุกไฮไลท์

  พักโรงแรมถ้ำ 

  พิเศษ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

 1. สายการบิน : TURKISH AIRLINES

  มหัศจรรย์ตุรกี | 10 วัน 7 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    42,900.-

  เดินทางเดือน : เมษายน 2562  

     87  ครั้ง    I      13-02-2019

 1. สายการบิน : Ukraine International Airlines

  TURKEY TULIP MUST GO | 8 วัน 6 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    35,999.-

  เดินทางเดือน : เมษายน 2562  

     107  ครั้ง    I      13-02-2019

 1. สายการบิน : TURKISH AIRLINES

  ตุรกี อิสตันบูล | 8 วัน 5 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    33,888.-

  เดินทางเดือน : มิถุนายน - พฤศจิกายน 2561  

     243  ครั้ง    I      15-06-2018

  ชมความงดงามของสุเหร่าและพระราชวัง

  ชมมัสยิดเก่าแก่ Bursa Grand Mosque

  ชมเมืองโบราณที่ยิ่งใหญ่ เอฟฟิซุส

  ชมความสวยงามทางธรรมชาติอันน่าทึ่งที่ไม่เหมือนใครที่ปามุคคาล่ ปราสาทปุยฝ้าย

  ชมทัศนียภาพอันสวยงามแปลกตาของผืนดินที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิด

  ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย (ไม่รวมในค่าทัวร์)

  ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส Bosphorus เชื่อมทะเลดำกับทะเลมาร์มาร่า

  ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์

 1. สายการบิน : AIR ASTANA

  EXPERIENCES IN ISTANBUL | 8 วัน 6 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    29,900.-

  เดินทางเดือน : เมษายน - พฤษภาคม 2562  

     108  ครั้ง    I      06-03-2019

 1. สายการบิน : TURKMENISTAN AIRLINES

  TURKEY ANATOLIA | 9 วัน 7 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    28,900.-

  เดินทางเดือน : กรกฎาคม - ธันวาคม 2562  

     133  ครั้ง    I      04-06-2019

 1. สายการบิน : TURKISH AIRLINES

  TURKEY เปิดตัวซุปตาร์บอลลูน | 9 วัน 6 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    29,999.-

  เดินทางเดือน : สิงหาคม - ธันวาคม 2562  

     18  ครั้ง    I      16-08-2019

 1. สายการบิน : TURKISH AIRLINES

  ตุรกี เลสโกลาเหมันต์หรรษา | 9 วัน 6 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    29,999.-

  เดินทางเดือน : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562  

     29  ครั้ง    I      16-10-2019

 1. สายการบิน : TURKISH AIRLINES

  ตุรกี เลสโกเจ้าชายองุ่นหวาน | 9 วัน 6 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    31,999.-

  เดินทางเดือน : สิงหาคม - กันยายน 2562  

     30  ครั้ง    I      19-07-2019

 1. สายการบิน : Mahan Air

  Tourist Attractions in Istanbul | 9 วัน 6 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    29,900.-

  เดินทางเดือน : พฤษภาคม 2562  

     135  ครั้ง    I      26-04-2019

 1. สายการบิน : TURKISH AIRLINES

  ADVENTURE IN ISTANBUL | 9 วัน 6 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    29,900.-

  เดินทางเดือน : พฤษภาคม - มิถุนายน 2562  

     136  ครั้ง    I      19-04-2019

 1. สายการบิน : TURKISH AIRLINES

  Good Morning Turkey | 8 วัน 6 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    34,900.-

  เดินทางเดือน : สิงหาคม - ธันวาคม 2562  

     97  ครั้ง    I      06-03-2019

 1. สายการบิน : TURKISH AIRLINES

  TURKEY RIVIERA FEVER | 10 วัน 7 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    34,900.-

  เดินทางเดือน : มกราคม - มีนาคม 2562  

     165  ครั้ง    I      18-12-2018

 1. สายการบิน : TURKISH AIRLINES

  TULIP FESTIVAL IN ISTANBUL | 9 วัน 6 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    38,900.-

  เดินทางเดือน : เมษายน 2562  

     118  ครั้ง    I      25-01-2019

 1. สายการบิน : TURKISH AIRLINES

  EASY FANTASTIC TURKEY | 9 วัน 6 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    29,900.-

  เดินทางเดือน : กันยายน   

     134  ครั้ง    I      03-09-2018

 1. สายการบิน : TURKISH AIRLINES

  ทัวร์ตุรกี HOLIDAYS & NEW YEAR TURKEY | 9 วัน 6 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    32,900.-

  เดินทางเดือน : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561  

     174  ครั้ง    I      05-09-2018

โปรแกรมแนะนำ