• Nana Holiday Station Co.,Ltd.
 • 090-896-1423

มาเก๊า

 1. สายการบิน : AIR MACAU

  มาเก๊า จูไห่ | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    6,888.-

  เดินทางเดือน : กรกฎาคม - ธันวาคม 2562  

     423  ครั้ง    I      20-06-2019

 1. สายการบิน : Air Asia

  มาเก๊า จูไห่ | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    5,999.-

  เดินทางเดือน : กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563  

     254  ครั้ง    I      06-01-2020

 1. สายการบิน : AIR MACAU

  มาเก๊า จูไห่ เซฺนเจิ้น | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    6,900.-

  เดินทางเดือน : พฤษภาคม - มิถุนายน 2562  

     954  ครั้ง    I      15-05-2019

โปรแกรมแนะนำ