• Nana Holiday Station Co.,Ltd.
 • 090-896-1423

อินโดนีเซีย

 1. สายการบิน : Thai Airways

  อินโดนีเซีย บาหลี บุโรพุทโธ | 4 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    28,911.-

  เดินทางเดือน : พฤษภาคม - พฤศจิกายน 2561  

     911  ครั้ง    I      08-05-2018

  สักการะวัดอูลูวาตู , วัดทานาห์ลอต , วัดอูลันดานู บราตัน

  หมู่บ้านคินตามณี หมู่บ้านแห่งนี้เป็นจุดชมวิว ภูเขาไฟบาร์ตูห์

  ชมมหาเจดีย์บุโรพุทโธ

  ชมโชว์ระบำไฟ Kacak Fire Dance

  ช้อปปิ้งร้านกฤษณา

  พิเศษ ทานอาหารทะเลริมชายหาดจิมบารัน

   

 1. สายการบิน : Thai Airways

  มหัศจรรย์บาหลี | 4 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    22,900.-

  เดินทางเดือน : พฤศจิกายน - กุมภาพัน 2561  

     248  ครั้ง    I      05-07-2018

  ถ่ายรูปสุดชิค ที่หาด “คารามัส”

  สนุกสุดมันส์กับเครื่องเล่นชิงช้าสุดชิคของหลี

  ปุระเบซากีห์ วัดสวยอันดับที่ 1 ของเกาะบาหลี

  วัดเล็มปูยางค์ วิวสุดอลังการประตูสู่อากุง

  วัดบารตัน...วัดกลางน้ำ และวิหารอุลุวาตู

  วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ และ วิหารทานาลอต

  ชมการแสดงท้องถิ่น "เคชัค"

  แถมฟรี ชุดสวัสดีบาหลี เสื้อ+พัด+ถุงผ้า+ร่ม

 1. สายการบิน : Thai Lion air

  เกาะสวรรค์บาหลี เลสโกอุบัติรักเกาะสวรรค์ | 4 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    10,999.-

  เดินทางเดือน : มกราคม - มิถุนายน 2563  

     153  ครั้ง    I      08-01-2020

 1. สายการบิน : Air Asia

  FINALE BALI BOROBUDUR | 5 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    22,999.-

  เดินทางเดือน : มกราคม - สิงหาคม 2562  

     157  ครั้ง    I      08-01-2019

 1. สายการบิน : Air Asia

  บาหลี อูลูวาตู จิมบารัน | 4 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    16,888.-

  เดินทางเดือน : พฤษภาคม - ตุลาคม 2561  

     304  ครั้ง    I      07-05-2018

  ชมภูเขาไฟคินตามณี

  วัดหลวงเม็งวี วัดปูราตามันอายุน

  วิหารลอยน้ำ “ทานาต์ลอต”

  วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์เทมภัคสิริงค์

  ชมการแสดงบารองแดนซ์

  ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่อูบุด

  พิเศษ ทานอาหารทะเลริมชายหาดจิมบารัน

 1. สายการบิน : Air Asia

  เกาะสวรรค์บาหลี เลสโกสวรรค์บนดิน | 4 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    12,999.-

  เดินทางเดือน : มกราคม - มีนาคม 2563  

     3  ครั้ง    I      08-01-2020

 1. สายการบิน : Air Asia

  มหัศจรรย์บาหลี…บุโรพุทโธ | 5 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    22,900.-

  เดินทางเดือน : มกราคม - เมษายน 2562  

     488  ครั้ง    I      12-12-2018

  ชมมหาสถูปพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลก บุโรพุทโธ

  ชมเทวลัยปรัมบานัน

  สัมผัสมนต์เสน่ห์ของเกาะบาหลี

  บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดเทมภัคสิริงค์

  ขมวิวภูเขาไฟคินตามณี

  ชมวิหารทานาต์ลอต

  ชมการแสดงบาร๊องแดนซ์

  พิเศษ ลิ้มรสอาหารทะเลริมชายหาดจิมบารัน

  พักโรงแรม 4 ดาว

  แถมฟรีชุดสวัสดีบาหลี เสื้อ+ถุงผ้า+พัด+ร่ม

 1. สายการบิน : Thai Lion air

  เกาะสวรรค์บาหลี เลสโกอุบัติรักข้ามขอบฟ้า | 4 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    12,999.-

  เดินทางเดือน : ธันวาคม - มิถุนายน 2562  

     297  ครั้ง    I      08-10-2019

โปรแกรมแนะนำ