• Nana Holiday Station Co.,Ltd.
 • 090-896-1423

อินโดนีเซีย

 1. สายการบิน : Thai Airways

  บาหลี บุโรพุทโธ | 4 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    29,900.-

  เดินทางเดือน : พฤษภาคม - มิถุนายน 2563  

     1,785  ครั้ง    I      21-02-2020

   

   

 1. สายการบิน : Thai Airways

  มหัศจรรย์บาหลี | 4 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    22,900.-

  เดินทางเดือน : เมษายน 2563  

     752  ครั้ง    I      21-02-2020

 1. สายการบิน : Thai Lion air

  เกาะสวรรค์บาหลี เลสโกอุบัติรักเกาะสวรรค์ | 4 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    10,999.-

  เดินทางเดือน : มกราคม - มิถุนายน 2563  

     635  ครั้ง    I      08-01-2020

 1. สายการบิน : Air Asia

  FINALE BALI BOROBUDUR | 5 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    22,999.-

  เดินทางเดือน : มกราคม - สิงหาคม 2562  

     625  ครั้ง    I      08-01-2019

 1. สายการบิน : Thai Lion air

  มหัศจรรย์ บาหลี | 4 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    12,900.-

  เดินทางเดือน : มีนาคม - มิถุนายน 2563  

     407  ครั้ง    I      21-02-2020

 1. สายการบิน : Air Asia

  บาหลี อูลูวาตู จิมบารัน | 4 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    16,888.-

  เดินทางเดือน : พฤษภาคม - ตุลาคม 2561  

     806  ครั้ง    I      07-05-2018

  ชมภูเขาไฟคินตามณี

  วัดหลวงเม็งวี วัดปูราตามันอายุน

  วิหารลอยน้ำ “ทานาต์ลอต”

  วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์เทมภัคสิริงค์

  ชมการแสดงบารองแดนซ์

  ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่อูบุด

  พิเศษ ทานอาหารทะเลริมชายหาดจิมบารัน

 1. สายการบิน : Air Asia

  เกาะสวรรค์บาหลี เลสโกสวรรค์บนดิน | 4 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    12,999.-

  เดินทางเดือน : มกราคม - มีนาคม 2563  

     489  ครั้ง    I      08-01-2020

 1. สายการบิน : Thai Lion air

  มหัศจรรย์บาหลี…บุโรพุทโธ | 5 วัน 4 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    22,900.-

  เดินทางเดือน : มีนาคม - มิถุนายน 2563  

     1,070  ครั้ง    I      21-02-2020

  ชมมหาสถูปพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลก บุโรพุทโธ

  ชมเทวลัยปรัมบานัน

  สัมผัสมนต์เสน่ห์ของเกาะบาหลี

  บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดเทมภัคสิริงค์

  ขมวิวภูเขาไฟคินตามณี

  ชมวิหารทานาต์ลอต

  ชมการแสดงบาร๊องแดนซ์

  พิเศษ ลิ้มรสอาหารทะเลริมชายหาดจิมบารัน

  พักโรงแรม 4 ดาว

  แถมฟรีชุดสวัสดีบาหลี เสื้อ+ถุงผ้า+พัด+ร่ม

 1. สายการบิน : Thai Lion air

  เกาะสวรรค์บาหลี เลสโกอุบัติรักข้ามขอบฟ้า | 4 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    12,999.-

  เดินทางเดือน : ธันวาคม - มิถุนายน 2562  

     849  ครั้ง    I      08-10-2019

โปรแกรมแนะนำ