• Nana Holiday Station Co.,Ltd.
 • 090-896-1423

ลาว

 1. สายการบิน : Air Asia

  มหัศจรรย์หลวงพระบาง บินประหยัด | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    11,900.-

  เดินทางเดือน : กันยายน - ธันวาคม 2562  

     126  ครั้ง    I      19-08-2019

 1. สายการบิน : Bangkok Airways

  มหัศจรรย์หลวงพระบาง | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    12,900.-

  เดินทางเดือน : กรกฎาคม - ตุลาคม 2562  

     435  ครั้ง    I      13-06-2019

 1. สายการบิน : Bangkok Airways

  มหัศจรรย์ วังเวียง เวียงจันทน์ บลูลากูน | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    13,900.-

  เดินทางเดือน : กันยายน - มกราคม 2562  

     129  ครั้ง    I      19-08-2019

 1. สายการบิน : Bangkok Airways

  สะบายดี หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    12,900.-

  เดินทางเดือน : สิงหาคม - พฤศจิกายน 2561  

     235  ครั้ง    I      20-07-2018

  ร่วมประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว วิถีของชาวเมือง หลวงพระบาง

  ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ พระธาตุพูสี พร้อมชมวิวทิวทัศน์ของเมืองหลวงพระบาง

  ชื่นชมความงาม น้ำตกตาดกวางสี น้ำตกหินปูนที่สวยมหัศจรรย์แห่งหลวงพระบาง

  ชมความสวยงามอลังการ วัดเชียงทอง อัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว วัดเก่าแก่ที่สุดของแขวงหลวงพระบาง

  ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซา ศูนย์เครื่องเงิน

 1. สายการบิน : Air Asia

  เวียงจันทร์ วังเวียน หลวงพระบาง | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    12,900.-

  เดินทางเดือน : พฤษภาคม - กันยายน 2561  

     257  ครั้ง    I      03-05-2018

  หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก

  เวียงจันทน์ พระธาตุหลวง

  กุ้ยหลินเมืองลาว ตระการตากับหินงอกหินย้อยใน ถ้ำจัง

  วัดเชียงทอง พระธาตูภูษี

  พิเศษ!! ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ

  ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว

  กินหรู อยู่สบาย ที่พักระดับ 4 ดาว

  เพลิดเพลินกับสีสันยามค่ำคืนบน ถนนคนเดิน walking street  หรือ”ถนนโรตี”

  แถมฟรี ชุดสะบายดี = เสื้อ+ถุงผ้า+พัดสะบายดี+สมุดสวดมนต์

โปรแกรมแนะนำ