• Nana Holiday Station Co.,Ltd.
 • 090-896-1423

พม่า

 1. สายการบิน : Nok Air

  พม่า สะสมบุญ | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    9,888.-

  เดินทางเดือน : มีนาคม 2562  

     541  ครั้ง    I      26-02-2019

 1. สายการบิน : Thai Lion air

  พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์เเขวน | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    9,999.-

  เดินทางเดือน : กุมภาพันธ์ - มิถุนาย 2563  

     283  ครั้ง    I      30-01-2020

 1. สายการบิน : Air Asia

  พม่า มัณฑะเลย์ | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    7,979.-

  เดินทางเดือน : กุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2561  

     863  ครั้ง    I      05-02-2018

  ชมพระราชวังไม้สักชเวนานจอง

  ชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก

  ชมพระราชวังมัณฑะเลย์

  เจดีย์หยกขาวที่ใหญ่ที่สุดในโลก

  ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี

  บริการอาหารทุกมื้อ เมนูพิเศษ กุ้งเผา

 1. สายการบิน : Thai Lion air

  มหัศจรรย์ MYANMAR ไหว้พระ 5 วัดดัง | 1 วัน คืน

  ราคาเริ่มต้น :    2,999.-

  เดินทางเดือน : พฤศจิกายน - มีนาคม 2562  

     873  ครั้ง    I      06-11-2019

 1. สายการบิน : Bangkok Airways

  พุกาม มัณฑะเลย์ | 4 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    12,900.-

  เดินทางเดือน : มีนาคม - มิถุนายน 2563  

     949  ครั้ง    I      31-01-2020

 1. สายการบิน : Air Asia

  หลงรัก พุกาม | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    10,900.-

  เดินทางเดือน : เมษายน 2562  

     600  ครั้ง    I      26-02-2019

 1. สายการบิน : Thai Lion air

  พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์เเขวน | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    8,888.-

  เดินทางเดือน : มีนาคม - มิถุนายน 2563  

     265  ครั้ง    I      30-01-2020

 1. สายการบิน : Nok Air

  พม่า ยิ้มรับบุญ | 1 วัน 1 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    2,988.-

  เดินทางเดือน : สิงหาคม - ตุลาคม 2562  

     512  ครั้ง    I      09-08-2019

 1. สายการบิน : Nok Air

  พม่า ยิ้มรับบุญ ไหว้พระเต็มวัน 1 วัน | 1 วัน คืน

  ราคาเริ่มต้น :    3,333.-

  เดินทางเดือน : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562  

     365  ครั้ง    I      14-11-2019

 1. สายการบิน : Nok Air

  พม่า 9 วัด สำเร็จด้วยบุญ | 2 วัน 1 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    6,555.-

  เดินทางเดือน : ธันวาคม - มีนาคม 2562  

     330  ครั้ง    I      14-11-2019

 1. สายการบิน : Nok Air

  พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์เเขวน | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    11,900.-

  เดินทางเดือน : เมษายน 2562  

     489  ครั้ง    I      22-03-2019

 1. สายการบิน : MYANMAR AIRWAYS

  พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน เลสโกนะโมเมียนมาร์ | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    8,999.-

  เดินทางเดือน : สิงหาคม - กันยายน 2562  

     478  ครั้ง    I      21-07-2019

 1. สายการบิน : Bangkok Airways

  มัณฑะเลย์ พุกาม เลสโก บุหลันดั้นเมฆ | 4 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    12,999.-

  เดินทางเดือน : พฤษภาคม - ธันวาคม 2562  

     488  ครั้ง    I      19-04-2019

 1. สายการบิน : Nok Air

  มหัศจรรย์MYANMAR ไหว้พระ4วัดดัง | 1 วัน 1 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    3,999.-

  เดินทางเดือน : กรกฎาคม - กันยายน 2562  

     419  ครั้ง    I      20-06-2019

 1. สายการบิน : Air Asia

  พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    10,900.-

  เดินทางเดือน : พฤศจิกายน - กุมภาพัน 2561  

     622  ครั้ง    I      04-10-2018

 1. สายการบิน : Air Asia

  มัณฑะเลย์ พุกาม | 4 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    13,900.-

  เดินทางเดือน : มีนาคม - พฤษภาคม 2561  

     787  ครั้ง    I      13-03-2018

  ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี

  พระราชวังมัณฑะเลย์

  พระราชวังไม้สักชเวนานจอง

  ล่องเรือแม่น้ำอิระวดีชมหมู่บ้านมิงกุน

  สะพานไม้อูเบ็งที่ยาวที่สุดในโลก

  พระเจดีย์ชเวสิกอง

 1. สายการบิน : Thai Lion air

  มหัศจรรย์MYANMAR | 2 วัน 1 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    6,900.-

  เดินทางเดือน : ตุลาคม - ธันวาคม 2562  

     412  ครั้ง    I      30-09-2019

 1. สายการบิน : Thai Lion air

  โปรจัดให้ พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์เเขวน สิเรียม | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    8,999.-

  เดินทางเดือน : มกราคม - เมษายน 2563  

     448  ครั้ง    I      07-01-2020

 1. สายการบิน : Thai Lion air

  ย่างกุ้ง สิเรียม | 2 วัน 1 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    5,999.-

  เดินทางเดือน : เมษายน - มิถุนายน 2563  

     283  ครั้ง    I      27-01-2020

 1. สายการบิน : Bangkok Airways

  โปรน้องดี พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    11,900.-

  เดินทางเดือน : กุมภาพันธ์ - เมษายน 2563  

     903  ครั้ง    I      07-01-2020

 1. สายการบิน : Thai Smile

  พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์เเขวน | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    9,999.-

  เดินทางเดือน : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563  

     277  ครั้ง    I      12-02-2020

 1. สายการบิน : Air Asia

  MYANMAR วันเดียวก็เที่ยวได้ | 1 วัน คืน

  ราคาเริ่มต้น :    2,999.-

  เดินทางเดือน : มีนาคม - สิงหาคม 2563  

     300  ครั้ง    I      13-01-2020

 1. สายการบิน : Nok Air

  พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    9,999.-

  เดินทางเดือน : พฤศจิกายน - มีนาคม 2561  

     540  ครั้ง    I      07-10-2018

 1. สายการบิน : MYANMAR AIRWAYS

  Easy Myanmar อิ่มบุญ 3วัน2คืน | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    9,900.-

  เดินทางเดือน : ตุลาคม - มีนาคม 2562  

     379  ครั้ง    I      21-10-2019

 1. สายการบิน : Bangkok Airways

  พม่า มัณฑะเลย์ มิงกุน | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    10,900.-

  เดินทางเดือน : มีนาคม - มิถุนายน 2563  

     1,332  ครั้ง    I      30-01-2020

 1. สายการบิน : Thai Lion air

  VINTAGE MYANMAR | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    11,800.-

  เดินทางเดือน : พฤศจิกายน - มีนาคม 2560  

     1,145  ครั้ง    I      31-10-2017

  สักการะ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์

  พระธาตุอินทร์แขวน 

  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 

  พระธาตุมุเตา

  พักโรงแรมเรือ 5 ดาว Vintage Luxury Hotel

  พิเศษ!!!! ชาบูบุฟเฟ่ต์ + สลัดกุ้งมังกร + เป็ดปักกิ่ง + กุ้งเผาหงสาฯ

 1. สายการบิน : Air Asia

  พม่า ไหว้พระ เสริมบารมี | 1 วัน คืน

  ราคาเริ่มต้น :    1,990.-

  เดินทางเดือน : ตุลาคม 2562  

     429  ครั้ง    I      30-09-2019

 1. สายการบิน : Air Asia

  มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ มิงกุน | 4 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    12,900.-

  เดินทางเดือน : พฤษภาคม - สิงหาคม 2561  

     1,150  ครั้ง    I      08-05-2018

  ไฮไลท์ ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า 

  ชมป่าทะเลเจดีย์ 4,000 องค์ และเก็บภาพ พระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ณ จุดชมวิว

  ชมเจดีย์ชเวสิกอง

  ชมพระราชวังมัณฑะเลย์

  ชมพระราชวังไม้สักชเวนานจอง

  ล่องแม่น้ำอิระวดี ชมเมืองมิงกุน

  ชมสะพานไม้อูเบ็ง

  ชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก

  ทานเมนูพิเศษ กุ้งเผา

 1. สายการบิน : Nok Air

  พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม | 2 วัน 1 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    7,900.-

  เดินทางเดือน : กรกฎาคม - กันยายน 2561  

     924  ครั้ง    I      28-06-2018

  เที่ยวคุ้ม  พักหรู ระดับ 5 ดาว

  สักการะ 2 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์

  เจดีย์ชเวดากอง

  พระธาตุมุเตา

  ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ

  ชมพระราชวังบุเรงนอง พระนอนชเวตาเลียว

  นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน

  ช็อปปิ้งตลาดสก๊อต

  อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ด สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+กุ้งแม่น้ำเผา+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด

  แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+บทสวดมนต์+ถุงผ้า+พัดมิงกาลาบา+คู่มือเที่ยวพม่า)

 1. สายการบิน : Air Asia

  BLESSING MYANMAR พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    11,888.-

  เดินทางเดือน : กันยายน - ธันวาคม 2560  

     931  ครั้ง    I      04-08-2017

  เที่ยวคุ้ม บินเช้า กลับเย็น

  สักการะ 3 มหาบูชาสถาน

  พระธาตุอินทร์แขวน

  มหาเจดีย์ชเวดากอง

  พระธาตุมุเตา

  สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ 

  สักการะพระหินอ่อน

  ชมช้างเผือกคู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า

  เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร และกุ้งแม่น้ำเผา

 1. สายการบิน : Nok Air

  พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม นั่งกระเช้าอินทร์เเขวน | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    11,900.-

  เดินทางเดือน : กุมภาพันธ์ - เมษายน 2562  

     901  ครั้ง    I      31-01-2019

 1. สายการบิน : MYANMAR AIRWAYS

  LUXURY MYANMAR | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    10,999.-

  เดินทางเดือน : เมษายน - กันยายน 2562  

     466  ครั้ง    I      01-02-2019

 1. สายการบิน : Thai Smile

  มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    9,888.-

  เดินทางเดือน : มกราคม - มีนาคม 2563  

     299  ครั้ง    I      07-01-2020

 1. สายการบิน : Thai Smile

  มัณฑะเลย์ พุกาม | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    11,888.-

  เดินทางเดือน : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563  

     278  ครั้ง    I      07-01-2020

 1. สายการบิน : MYANMAR AIRWAYS

  VINTAGE MYANMAR | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    11,900.-

  เดินทางเดือน : มิถุนายน - กันยายน 2560  

     1,229  ครั้ง    I      06-06-2017

  สักการะ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์

  พระธาตุอินทร์แขวน 

  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 

  พระธาตุมุเตา

  พักโรงแรมเรือ 5 ดาว Vintage Luxury Hotel

  พิเศษ!!!! ชาบูบุฟเฟ่ต์ + สลัดกุ้งมังกร + เป็ดปักกิ่ง + กุ้งเผาหงสาฯ

 1. สายการบิน : Nok Air

  พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์เเขวน นอน5ดาว | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    11,900.-

  เดินทางเดือน : พฤษภาคม - มิถุนายน 2562  

     470  ครั้ง    I      26-04-2019

 1. สายการบิน : Bangkok Airways

  มนต์ขลัง มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน | 4 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    13,888.-

  เดินทางเดือน : มีนาคม - มิถุนายน 2563  

     1,314  ครั้ง    I      26-02-2020

 1. สายการบิน : Bangkok Airways

  มัณฑะเลย์ พุกาม สกายน์ เลสโกทะเลเจดีย์ | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    11,999.-

  เดินทางเดือน : เมษายน - พฤศจิกายน 2563  

     268  ครั้ง    I      26-02-2020

 1. สายการบิน : Air Asia

  พุกาม มัณฑะเลย์ 3 วัน 2 คืน | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    13,900.-

  เดินทางเดือน : เมษายน - กันยายน 2560  

     1,161  ครั้ง    I      06-03-2017

  สักการะเจดีย์ชเวสิกองพุกาม

  สักการะพระมหามัยมุณี

  ชมทะเลเจดีย์เมืองพุกาม

  สักการะเจดีย์บูพญา

  ชมโชว์หุ่นกระบอกพุกาม

  พักพุกาม 1 คืน / มัณฑะเลย์ 1 คืน

  แถมฟรี ชุดเสริมบารมี เสื้อยืด+ถุงผ้า+พัดมิงกาลาบา

  ผ้าเช็ดพระพักตร์+สมุดสวดมนต์

 1. สายการบิน : Thai Lion air

  พม่า เนปิดอร์ ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน | 4 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    12,900.-

  เดินทางเดือน : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561  

     930  ครั้ง    I      04-10-2018

  เที่ยวกรุงเนปิดอร์ เมืองหลวงใหม่ของพม่า สักการะพระมหาเจดีย์อุปปาตสันติ

  กราบขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง

  ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิป สักการะเจดีย์โบตะทาวน์

  สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ขอพรหมอยวดเทวดา

  นมัสการพระนอนตาหวาน

  สักการะพระธาตุมุเตา

  ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต

  อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง

  แถมฟรี ชุดเสริมบารมี(เสื้อยืดมิงกาลาบา กระเป๋าถือ สมุดสวดมนต์)

 1. สายการบิน : MYANMAR AIRWAYS

  พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน เลสโกธรรมะสวัสดี | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    9,999.-

  เดินทางเดือน : ตุลาคม - มกราคม 2562  

     410  ครั้ง    I      21-07-2019

 1. สายการบิน : Air Asia

  พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน เลสโกชุ่มบุญ | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    11,999.-

  เดินทางเดือน : ตุลาคม - มกราคม 2562  

     412  ครั้ง    I      21-07-2019

 1. สายการบิน : Nok Air

  โปรประหยัด พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์เเขวน | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    10,900.-

  เดินทางเดือน : ตุลาคม - มีนาคม 2561  

     584  ครั้ง    I      16-10-2018

โปรแกรมแนะนำ