• Nana Holiday Station Co.,Ltd.
 • 090-896-1423

พม่า

 1. สายการบิน : Nok Air

  พม่า สะสมบุญ | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    9,888.-

  เดินทางเดือน : มีนาคม 2562  

     704  ครั้ง    I      26-02-2019

 1. สายการบิน : Thai Lion air

  พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์เเขวน | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    9,999.-

  เดินทางเดือน : กุมภาพันธ์ - มิถุนาย 2563  

     430  ครั้ง    I      30-01-2020

 1. สายการบิน : Thai Lion air

  มหัศจรรย์ MYANMAR ไหว้พระ 5 วัดดัง | 1 วัน คืน

  ราคาเริ่มต้น :    2,999.-

  เดินทางเดือน : พฤศจิกายน - มีนาคม 2562  

     1,008  ครั้ง    I      06-11-2019

 1. สายการบิน : Bangkok Airways

  พุกาม มัณฑะเลย์ | 4 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    12,900.-

  เดินทางเดือน : มีนาคม - มิถุนายน 2563  

     1,118  ครั้ง    I      31-01-2020

 1. สายการบิน : Air Asia

  หลงรัก พุกาม | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    10,900.-

  เดินทางเดือน : เมษายน 2562  

     732  ครั้ง    I      26-02-2019

 1. สายการบิน : Thai Lion air

  พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์เเขวน | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    8,888.-

  เดินทางเดือน : มีนาคม - มิถุนายน 2563  

     355  ครั้ง    I      30-01-2020

 1. สายการบิน : Nok Air

  พม่า ยิ้มรับบุญ | 1 วัน 1 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    2,988.-

  เดินทางเดือน : สิงหาคม - ตุลาคม 2562  

     636  ครั้ง    I      09-08-2019

 1. สายการบิน : Nok Air

  พม่า ยิ้มรับบุญ ไหว้พระเต็มวัน 1 วัน | 1 วัน คืน

  ราคาเริ่มต้น :    3,333.-

  เดินทางเดือน : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562  

     463  ครั้ง    I      14-11-2019

 1. สายการบิน : Nok Air

  พม่า 9 วัด สำเร็จด้วยบุญ | 2 วัน 1 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    6,555.-

  เดินทางเดือน : ธันวาคม - มีนาคม 2562  

     458  ครั้ง    I      14-11-2019

 1. สายการบิน : Nok Air

  พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์เเขวน | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    11,900.-

  เดินทางเดือน : เมษายน 2562  

     586  ครั้ง    I      22-03-2019

 1. สายการบิน : MYANMAR AIRWAYS

  พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน เลสโกนะโมเมียนมาร์ | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    8,999.-

  เดินทางเดือน : สิงหาคม - กันยายน 2562  

     599  ครั้ง    I      21-07-2019

 1. สายการบิน : Bangkok Airways

  มัณฑะเลย์ พุกาม เลสโก บุหลันดั้นเมฆ | 4 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    12,999.-

  เดินทางเดือน : พฤษภาคม - ธันวาคม 2562  

     611  ครั้ง    I      19-04-2019

 1. สายการบิน : Nok Air

  มหัศจรรย์MYANMAR ไหว้พระ4วัดดัง | 1 วัน 1 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    3,999.-

  เดินทางเดือน : กรกฎาคม - กันยายน 2562  

     516  ครั้ง    I      20-06-2019

 1. สายการบิน : Thai Lion air

  มหัศจรรย์MYANMAR | 2 วัน 1 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    6,900.-

  เดินทางเดือน : ตุลาคม - ธันวาคม 2562  

     528  ครั้ง    I      30-09-2019

 1. สายการบิน : Thai Lion air

  โปรจัดให้ พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์เเขวน สิเรียม | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    8,999.-

  เดินทางเดือน : มกราคม - เมษายน 2563  

     593  ครั้ง    I      07-01-2020

 1. สายการบิน : Thai Lion air

  ย่างกุ้ง สิเรียม | 2 วัน 1 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    5,999.-

  เดินทางเดือน : เมษายน - มิถุนายน 2563  

     418  ครั้ง    I      27-01-2020

 1. สายการบิน : Bangkok Airways

  โปรน้องดี พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    11,900.-

  เดินทางเดือน : กุมภาพันธ์ - เมษายน 2563  

     1,076  ครั้ง    I      07-01-2020

 1. สายการบิน : Thai Smile

  พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์เเขวน | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    9,999.-

  เดินทางเดือน : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563  

     414  ครั้ง    I      12-02-2020

 1. สายการบิน : Air Asia

  MYANMAR วันเดียวก็เที่ยวได้ | 1 วัน คืน

  ราคาเริ่มต้น :    2,999.-

  เดินทางเดือน : มีนาคม - สิงหาคม 2563  

     436  ครั้ง    I      13-01-2020

 1. สายการบิน : MYANMAR AIRWAYS

  Easy Myanmar อิ่มบุญ 3วัน2คืน | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    9,900.-

  เดินทางเดือน : ตุลาคม - มีนาคม 2562  

     508  ครั้ง    I      21-10-2019

 1. สายการบิน : Bangkok Airways

  พม่า มัณฑะเลย์ มิงกุน | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    10,900.-

  เดินทางเดือน : มีนาคม - มิถุนายน 2563  

     1,468  ครั้ง    I      30-01-2020

 1. สายการบิน : Air Asia

  พม่า ไหว้พระ เสริมบารมี | 1 วัน คืน

  ราคาเริ่มต้น :    1,990.-

  เดินทางเดือน : ตุลาคม 2562  

     564  ครั้ง    I      30-09-2019

 1. สายการบิน : Nok Air

  พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม นั่งกระเช้าอินทร์เเขวน | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    11,900.-

  เดินทางเดือน : กุมภาพันธ์ - เมษายน 2562  

     1,052  ครั้ง    I      31-01-2019

 1. สายการบิน : MYANMAR AIRWAYS

  LUXURY MYANMAR | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    10,999.-

  เดินทางเดือน : เมษายน - กันยายน 2562  

     642  ครั้ง    I      01-02-2019

 1. สายการบิน : Thai Smile

  มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    9,888.-

  เดินทางเดือน : มกราคม - มีนาคม 2563  

     405  ครั้ง    I      07-01-2020

 1. สายการบิน : Thai Smile

  มัณฑะเลย์ พุกาม | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    11,888.-

  เดินทางเดือน : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563  

     409  ครั้ง    I      07-01-2020

 1. สายการบิน : Nok Air

  พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์เเขวน นอน5ดาว | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    11,900.-

  เดินทางเดือน : พฤษภาคม - มิถุนายน 2562  

     595  ครั้ง    I      26-04-2019

 1. สายการบิน : Bangkok Airways

  มนต์ขลัง มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน | 4 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    13,888.-

  เดินทางเดือน : มีนาคม - มิถุนายน 2563  

     1,488  ครั้ง    I      26-02-2020

 1. สายการบิน : Bangkok Airways

  มัณฑะเลย์ พุกาม สกายน์ เลสโกทะเลเจดีย์ | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    11,999.-

  เดินทางเดือน : เมษายน - พฤศจิกายน 2563  

     366  ครั้ง    I      26-02-2020

 1. สายการบิน : MYANMAR AIRWAYS

  พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน เลสโกธรรมะสวัสดี | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    9,999.-

  เดินทางเดือน : ตุลาคม - มกราคม 2562  

     558  ครั้ง    I      21-07-2019

 1. สายการบิน : Air Asia

  พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน เลสโกชุ่มบุญ | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    11,999.-

  เดินทางเดือน : ตุลาคม - มกราคม 2562  

     566  ครั้ง    I      21-07-2019

โปรแกรมแนะนำ