• Nana Holiday Station Co.,Ltd.
 • 090-896-1423

พม่า

 1. สายการบิน : Nok Air

  พม่า สะสมบุญ | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    9,888.-

  เดินทางเดือน : มีนาคม 2562  

     115  ครั้ง    I      26-02-2019

 1. สายการบิน : Air Asia

  พม่า มัณฑะเลย์ | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    7,979.-

  เดินทางเดือน : กุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2561  

     325  ครั้ง    I      05-02-2018

  ชมพระราชวังไม้สักชเวนานจอง

  ชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก

  ชมพระราชวังมัณฑะเลย์

  เจดีย์หยกขาวที่ใหญ่ที่สุดในโลก

  ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี

  บริการอาหารทุกมื้อ เมนูพิเศษ กุ้งเผา

 1. สายการบิน : Nok Air

  พม่า สุดเพลิน 1 วัน | 1 วัน คืน

  ราคาเริ่มต้น :    4,994.-

  เดินทางเดือน : มีนาคม - มิถุนายน 2561  

     361  ครั้ง    I      12-03-2018

  ไหว้พระ 5 วัด เพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว

  สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)

  ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์

  ขอพรที่ วัดพระเขี้ยวแก้ว

  ขอพรหลวงพ่องาทัตยี พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเครื่องแบบกษัตริย์

  ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต

  อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร

 1. สายการบิน : Bangkok Airways

  พุกาม มัณฑะเลย์ | 4 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    13,900.-

  เดินทางเดือน : เมษายน 2562  

     426  ครั้ง    I      26-02-2019

 1. สายการบิน : Air Asia

  หลงรัก พุกาม | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    10,900.-

  เดินทางเดือน : เมษายน 2562  

     114  ครั้ง    I      26-02-2019

 1. สายการบิน : Nok Air

  พม่า ยิ้มรับบุญ | 1 วัน 1 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    2,988.-

  เดินทางเดือน : สิงหาคม - ตุลาคม 2562  

     103  ครั้ง    I      09-08-2019

 1. สายการบิน : Nok Air

  พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์เเขวน | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    11,900.-

  เดินทางเดือน : เมษายน 2562  

     83  ครั้ง    I      22-03-2019

 1. สายการบิน : Nok Air

  พม่า สุดขอบฟ้า | 1 วัน คืน

  ราคาเริ่มต้น :    5,555.-

  เดินทางเดือน : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561  

     303  ครั้ง    I      02-02-2018

  ขึ้นบอลลูน ชมวิวเมืองย่างกุ้ง 

  สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)

  ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์

  สักการะพระนอนตาหวาน

  ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต

  อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร

 1. สายการบิน : MYANMAR AIRWAYS

  พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน เลสโกนะโมเมียนมาร์ | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    8,999.-

  เดินทางเดือน : สิงหาคม - กันยายน 2562  

     86  ครั้ง    I      21-07-2019

 1. สายการบิน : Bangkok Airways

  มัณฑะเลย์ พุกาม เลสโก บุหลันดั้นเมฆ | 4 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    12,999.-

  เดินทางเดือน : พฤษภาคม - ธันวาคม 2562  

     83  ครั้ง    I      19-04-2019

 1. สายการบิน : Nok Air

  มหัศจรรย์MYANMAR ไหว้พระ4วัดดัง | 1 วัน 1 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    3,999.-

  เดินทางเดือน : กรกฎาคม - กันยายน 2562  

     49  ครั้ง    I      20-06-2019

 1. สายการบิน : Nok Air

  พม่า สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ | 2 วัน 1 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    6,900.-

  เดินทางเดือน : พฤษภาคม 2562  

     199  ครั้ง    I      22-03-2019

  ขอพรเทพทันใจ

  สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)

  สิเรียม เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา

  ทำพิธีครอบเศียรด้วยพระธาตุ

  ช้อปปิ้งตลาดสก็อต

  เมนูเด็ด!!ชาบูชิบุฟเฟ่ต์

  แถมชุดเสริมบารมี เสื้อ+ถุงผ้า+พัดมิงกาลาบา สมุดสวดมนต์

 1. สายการบิน : Nok Air

  พม่าไหว้พระ 5 วัด | 1 วัน คืน

  ราคาเริ่มต้น :    4,999.-

  เดินทางเดือน : เมษายน - มิถุนายน 2562  

     417  ครั้ง    I      22-03-2019

  ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์

  ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะโบตะทาวน์

  นมัสการพระนอนตาหวาน

  สักการะ พระหินอ่อน ณ วัดพระหินอ่อน

  สักการะ วัดหงาทัตยี

  อิ่มอร่อยเมนูเด็ด สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็น

  เเถมฟรี ชุดเสริมบารมี (ถุงผ้า+พัดมิงกาลาบา+บทสวดมนต์+คู่มือเที่ยวพม่า)

 1. สายการบิน : Air Asia

  พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    10,900.-

  เดินทางเดือน : พฤศจิกายน - กุมภาพัน 2561  

     208  ครั้ง    I      04-10-2018

 1. สายการบิน : Air Asia

  มัณฑะเลย์ พุกาม | 4 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    13,900.-

  เดินทางเดือน : มีนาคม - พฤษภาคม 2561  

     310  ครั้ง    I      13-03-2018

  ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี

  พระราชวังมัณฑะเลย์

  พระราชวังไม้สักชเวนานจอง

  ล่องเรือแม่น้ำอิระวดีชมหมู่บ้านมิงกุน

  สะพานไม้อูเบ็งที่ยาวที่สุดในโลก

  พระเจดีย์ชเวสิกอง

 1. สายการบิน : Thai Lion air

  มหัศจรรย์MYANMAR | 2 วัน 1 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    6,900.-

  เดินทางเดือน : ตุลาคม - ธันวาคม 2562  

     69  ครั้ง    I      30-09-2019

 1. สายการบิน : Thai Lion air

  โปรจัดให้ พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์เเขวน | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    9,900.-

  เดินทางเดือน : สิงหาคม - พฤศจิกายน 2562  

     63  ครั้ง    I      06-08-2019

 1. สายการบิน : Bangkok Airways

  โปรน้องดี พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    11,900.-

  เดินทางเดือน : มิถุนายน - กันยายน 2562  

     430  ครั้ง    I      27-05-2019

 1. สายการบิน : Nok Air

  พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    9,999.-

  เดินทางเดือน : พฤศจิกายน - มีนาคม 2561  

     164  ครั้ง    I      07-10-2018

 1. สายการบิน : Nok Air

  พม่าสุดจ๊าด ย่างกุ้ง ไหว้พระ 9 วัด | 2 วัน 1 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    6,900.-

  เดินทางเดือน : สิงหาคม - กันยายน 2561  

     274  ครั้ง    I      25-07-2018

  ไหว้พระ 9 วัด เพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว

  สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)

  ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์

  ขอพรที่ วัดพระเขี้ยวแก้ว

  ขอพรหลวงพ่องาทัตยี พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเครื่องแบบกษัตริย์

  สักการะพระเกศาธาตุที่วัดบารมี (พระเกศามีชีวิต)

  ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต

  อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร

  พักดี 4 ดาว Best Western Green Hill Hotel หรือ Hotel Grand United

 1. สายการบิน : MYANMAR AIRWAYS

  Easy Myanmar อิ่มบุญ 3วัน2คืน | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    9,900.-

  เดินทางเดือน : ตุลาคม - มีนาคม 2562  

     0  ครั้ง    I      21-10-2019

 1. สายการบิน : Bangkok Airways

  พม่า มัณฑะเลย์ มิงกุน | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    10,900.-

  เดินทางเดือน : สิงหาคม - ธันวาคม 2562  

     707  ครั้ง    I      22-07-2019

 1. สายการบิน : Thai Lion air

  VINTAGE MYANMAR | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    11,800.-

  เดินทางเดือน : พฤศจิกายน - มีนาคม 2560  

     543  ครั้ง    I      31-10-2017

  สักการะ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์

  พระธาตุอินทร์แขวน 

  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 

  พระธาตุมุเตา

  พักโรงแรมเรือ 5 ดาว Vintage Luxury Hotel

  พิเศษ!!!! ชาบูบุฟเฟ่ต์ + สลัดกุ้งมังกร + เป็ดปักกิ่ง + กุ้งเผาหงสาฯ

 1. สายการบิน : Air Asia

  พม่า ไหว้พระ เสริมบารมี | 1 วัน คืน

  ราคาเริ่มต้น :    1,990.-

  เดินทางเดือน : ตุลาคม 2562  

     55  ครั้ง    I      30-09-2019

 1. สายการบิน : Air Asia

  มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ มิงกุน | 4 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    12,900.-

  เดินทางเดือน : พฤษภาคม - สิงหาคม 2561  

     601  ครั้ง    I      08-05-2018

  ไฮไลท์ ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า 

  ชมป่าทะเลเจดีย์ 4,000 องค์ และเก็บภาพ พระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ณ จุดชมวิว

  ชมเจดีย์ชเวสิกอง

  ชมพระราชวังมัณฑะเลย์

  ชมพระราชวังไม้สักชเวนานจอง

  ล่องแม่น้ำอิระวดี ชมเมืองมิงกุน

  ชมสะพานไม้อูเบ็ง

  ชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก

  ทานเมนูพิเศษ กุ้งเผา

 1. สายการบิน : Nok Air

  พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม | 2 วัน 1 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    7,900.-

  เดินทางเดือน : กรกฎาคม - กันยายน 2561  

     432  ครั้ง    I      28-06-2018

  เที่ยวคุ้ม  พักหรู ระดับ 5 ดาว

  สักการะ 2 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์

  เจดีย์ชเวดากอง

  พระธาตุมุเตา

  ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ

  ชมพระราชวังบุเรงนอง พระนอนชเวตาเลียว

  นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน

  ช็อปปิ้งตลาดสก๊อต

  อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ด สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+กุ้งแม่น้ำเผา+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด

  แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+บทสวดมนต์+ถุงผ้า+พัดมิงกาลาบา+คู่มือเที่ยวพม่า)

 1. สายการบิน : Air Asia

  BLESSING MYANMAR พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    11,888.-

  เดินทางเดือน : กันยายน - ธันวาคม 2560  

     399  ครั้ง    I      04-08-2017

  เที่ยวคุ้ม บินเช้า กลับเย็น

  สักการะ 3 มหาบูชาสถาน

  พระธาตุอินทร์แขวน

  มหาเจดีย์ชเวดากอง

  พระธาตุมุเตา

  สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ 

  สักการะพระหินอ่อน

  ชมช้างเผือกคู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า

  เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร และกุ้งแม่น้ำเผา

 1. สายการบิน : Air Asia

  พม่า...มัณฑะเลย์ | 2 วัน 1 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    6,900.-

  เดินทางเดือน : กันยายน - ธันวาคม 2561  

     284  ครั้ง    I      13-09-2018

  ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน

  ชมสพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ทอดข้ามทะเลสาบคองตามัน

  ชมพระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์

  ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์

  ชมวัดกุโสดอ

  เมนูพิเศษ กุ้งแม้น้ำเผา

  แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (ผ้าเช็ดพระพักตร์ + สมุดสวดมนต์ + น้ำดื่ม + ร่ม + ผ้าเย็นไม่จำกัด)

 1. สายการบิน : Nok Air

  พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม นั่งกระเช้าอินทร์เเขวน | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    11,900.-

  เดินทางเดือน : กุมภาพันธ์ - เมษายน 2562  

     419  ครั้ง    I      31-01-2019

 1. สายการบิน : MYANMAR AIRWAYS

  LUXURY MYANMAR | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    10,999.-

  เดินทางเดือน : เมษายน - กันยายน 2562  

     101  ครั้ง    I      01-02-2019

 1. สายการบิน : MYANMAR AIRWAYS

  VINTAGE MYANMAR | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    11,900.-

  เดินทางเดือน : มิถุนายน - กันยายน 2560  

     640  ครั้ง    I      06-06-2017

  สักการะ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์

  พระธาตุอินทร์แขวน 

  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 

  พระธาตุมุเตา

  พักโรงแรมเรือ 5 ดาว Vintage Luxury Hotel

  พิเศษ!!!! ชาบูบุฟเฟ่ต์ + สลัดกุ้งมังกร + เป็ดปักกิ่ง + กุ้งเผาหงสาฯ

 1. สายการบิน : Nok Air

  พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์เเขวน นอน5ดาว | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    11,900.-

  เดินทางเดือน : พฤษภาคม - มิถุนายน 2562  

     83  ครั้ง    I      26-04-2019

 1. สายการบิน : Bangkok Airways

  พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม | 4 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    14,900.-

  เดินทางเดือน : กันยายน - ธันวาคม 2561  

     670  ครั้ง    I      14-08-2018

  ชมพระราชวังมัณฑะเลย์

  ชมวิวพระอาทิตย์อัสดงที่ยอดเขามัณฑะเลย์

  ร่วมพิธีล้างหน้า พระพักตร์พระมหามัยมุนี(1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)

  ชมวิวทะเลเจดีย์ ที่เมืองพุกาม ดินแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค์

  สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง (1 ใน 5 มหาสถานสิ่งศักดิ์สิทธ์ของพม่า)

  พร้อม! อร่อยเด็ดกับเมนูกุ้งแม่น้ำย่าง 

  บริการเลาจ์ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์

 1. สายการบิน : MYANMAR AIRWAYS

  พม่า ย่างกุ้ง ไหว้พระ 9 วัด | 2 วัน 1 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    5,999.-

  เดินทางเดือน : กรกฎาคม 2561  

     203  ครั้ง    I      19-06-2018

  ไหว้พระ 9 วัด เพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว

  สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)

  ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์

  ขอพรที่ วัดพระเขี้ยวแก้ว

 1. สายการบิน : Air Asia

  พุกาม มัณฑะเลย์ 3 วัน 2 คืน | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    13,900.-

  เดินทางเดือน : เมษายน - กันยายน 2560  

     539  ครั้ง    I      06-03-2017

  สักการะเจดีย์ชเวสิกองพุกาม

  สักการะพระมหามัยมุณี

  ชมทะเลเจดีย์เมืองพุกาม

  สักการะเจดีย์บูพญา

  ชมโชว์หุ่นกระบอกพุกาม

  พักพุกาม 1 คืน / มัณฑะเลย์ 1 คืน

  แถมฟรี ชุดเสริมบารมี เสื้อยืด+ถุงผ้า+พัดมิงกาลาบา

  ผ้าเช็ดพระพักตร์+สมุดสวดมนต์

 1. สายการบิน : Thai Lion air

  พม่า เนปิดอร์ ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน | 4 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    12,900.-

  เดินทางเดือน : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561  

     449  ครั้ง    I      04-10-2018

  เที่ยวกรุงเนปิดอร์ เมืองหลวงใหม่ของพม่า สักการะพระมหาเจดีย์อุปปาตสันติ

  กราบขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง

  ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิป สักการะเจดีย์โบตะทาวน์

  สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ขอพรหมอยวดเทวดา

  นมัสการพระนอนตาหวาน

  สักการะพระธาตุมุเตา

  ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต

  อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง

  แถมฟรี ชุดเสริมบารมี(เสื้อยืดมิงกาลาบา กระเป๋าถือ สมุดสวดมนต์)

 1. สายการบิน : MYANMAR AIRWAYS

  พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน เลสโกธรรมะสวัสดี | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    9,999.-

  เดินทางเดือน : ตุลาคม - มกราคม 2562  

     18  ครั้ง    I      21-07-2019

 1. สายการบิน : Air Asia

  พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน เลสโกชุ่มบุญ | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    11,999.-

  เดินทางเดือน : ตุลาคม - มกราคม 2562  

     17  ครั้ง    I      21-07-2019

 1. สายการบิน : Nok Air

  พม่า สบายโดนใจ ไหว้พระ 5 วัด | 1 วัน คืน

  ราคาเริ่มต้น :    3,991.-

  เดินทางเดือน : พฤษภาคม - กันยายน 2561  

     216  ครั้ง    I      03-05-2018

  สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)

  ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์

  ขอพรหลวงพ่องาทัตยี พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเครื่องแบบกษัตริย์

  สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)

  สักการะวัดพระหินอ่อน

  ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต

  อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร

 1. สายการบิน : Nok Air

  โปรประหยัด พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์เเขวน | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    10,900.-

  เดินทางเดือน : ตุลาคม - มีนาคม 2561  

     168  ครั้ง    I      16-10-2018

โปรแกรมแนะนำ