• Nana Holiday Station Co.,Ltd.
 • 090-896-1423

กัมพูชา

 1. สายการบิน : Air Asia

  กัมพูชา นครวัด นครธม | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    10,900.-

  เดินทางเดือน : มกราคม 2562  

     1,188  ครั้ง    I      11-12-2018

  ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

  ชมโชว์การแสดงระบำอัปสรา

  ล่องเรือชม โตนเลสาบ  ทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกฉียงใต้ 

  ชมความสวยงามของ ปราสาทบายนตร ปราสาทแห่งรอยยิ้ม

  ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี

  นำท่านสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม

  อิ่มอร่อยกับพิเศษ บุฟเฟต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์การแสดงอัปสราที่งดงาม

  แถมฟรี!!ชุดซัวสะไดย (เสื้อยืดซัวสะไดย+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)

 1. สายการบิน : Air Asia

  กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    11,900.-

  เดินทางเดือน : มีนาคม - มิถุนายน 2561  

     985  ครั้ง    I      19-02-2018

  ทริปเดียว เที่ยว2เมืองดัง

  ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ปราสาทนครวัด

  นำทุกท่านกราบสักการะ วัดพนม วัดที่สำคัญของกรุงพนมเปญ

  ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี

  ล่องเรือชม โตนเลสาบ  ทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกฉียงใต้

  นำท่านสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม

  ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาทะไม / ตลาดซาจ๊ะ ชอปปิ้งสินค้าท้องถิ่น ของเมืองเสียมเรียบ

  อิ่มอร่อยกับพิเศษ บุฟเฟต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์การแสดงอัปสราที่งดงาม

  แถมฟรี!!ชุดซัวสะไดย (เสื้อยืดซัวสะไดย+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม)

โปรแกรมแนะนำ