• Nana Holiday Station Co.,Ltd.
 • 090-896-1423

สิงคโปร์

 1. สายการบิน : Jetstar

  PROMO SINGAPORE | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    8,999.-

  เดินทางเดือน : กุมภาพันธ์ 2563  

     337  ครั้ง    I      23-01-2020

 1. สายการบิน : Air Asia

  PROMO!! SO SHIOK FD | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    8,999.-

  เดินทางเดือน : พฤษภาคม 2562  

     602  ครั้ง    I      03-05-2019

 1. สายการบิน : Jetstar

  ENRICH SINGAPORE | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    11,999.-

  เดินทางเดือน : พฤศจิกายน - มีนาคม 2562  

     533  ครั้ง    I      02-10-2019

 1. สายการบิน : Jetstar

  SINGAPORE SUPER SAVE | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    10,888.-

  เดินทางเดือน : เมษายน 2562  

     495  ครั้ง    I      25-03-2019

 1. สายการบิน : Singapore Airline

  สิงคโปร์ เลสโกสิงโตพ่นน้ำ | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    11,999.-

  เดินทางเดือน : กรกฎาคม - ธันวาคม 2562  

     596  ครั้ง    I      15-07-2019

 1. สายการบิน : Singapore Airline

  สิงคโปร์ เลสโกสิงโตทะเล | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    11,999.-

  เดินทางเดือน : มกราคม - มีนาคม 2563  

     325  ครั้ง    I      09-12-2019

 1. สายการบิน : Jetstar

  สิงคโปร์ SUPER SAVE | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    10,888.-

  เดินทางเดือน : ธันวาคม 2562  

     880  ครั้ง    I      07-11-2019

 1. สายการบิน : Thai Lion air

  สิงคโปร์ราคาโดนใจ | 4 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    12,999.-

  เดินทางเดือน : ธันวาคม - พฤษภาคม 2561  

     744  ครั้ง    I      14-12-2018

  น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง

  ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน

  สักการะวัดเจ้าแม่กวนอิม

  GARDEN BY THE BAY (ไม่รวมค่าเข้าชม)

  ชมแสงสีย่าน Clarke Quay

  อิสระฟรีเดย์ 1 วันเต็ม หรือเลือกซื้อยูนิเวอร์แซล

  ลิ้มรสเมนูพิเศษ ข้าวมันไก่BOON TONG KEE  , กระดูกหมูต้มยาจีนBUK KUT TEH 

 1. สายการบิน : Thai Lion air

  FLOW SINGAPORE | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    8,299.-

  เดินทางเดือน : พฤศจิกายน - มีนาคม 2561  

     677  ครั้ง    I      12-11-2018

  ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน

  ขอพรน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง

  ชมสวนGARDEN BY THE BAY (ไม่รวมค่าเข้า)

  ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว

  ขอพรเจ้าแม่กวนอิม 

  พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ Song fa บักกุ้ดเต๋

  **เลือกซื้อ OPTION TOUR ได้ในรายการทัวร์**

  ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด

  พักโรงแรมระดับ 3 ดาว(ไม่รวมอาหารเช้า)

 1. สายการบิน : Singapore Airline

  สิงคโปร์ SAVE SAVE | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    12,888.-

  เดินทางเดือน : กุมภาพันธ์ - มิถุนาย 2562  

     699  ครั้ง    I      22-01-2019

 1. สายการบิน : Thai Lion air

  สิงคโปร์ SO SHIOK | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    9,999.-

  เดินทางเดือน : พฤศจิกายน - มีนาคม 2562  

     667  ครั้ง    I      16-10-2019

 1. สายการบิน : Thai Lion air

  SINGAPORE SO SHIOK HALLOWEEN | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    10,999.-

  เดินทางเดือน : กันยายน - ตุลาคม 2562  

     413  ครั้ง    I      03-09-2019

 1. สายการบิน : Singapore Airline

  SYMBOLIC SINGAPORE | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    17,999.-

  เดินทางเดือน : ธันวาคม - พฤษภาคม 2562  

     595  ครั้ง    I      05-12-2019

 1. สายการบิน : Scoot Airlines

  PROMO!! SO SHIOK บินเช้า สุววรณภูมิ | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    7,999.-

  เดินทางเดือน : กุมภาพันธ์ 2563  

     571  ครั้ง    I      05-02-2020

 1. สายการบิน : Singapore Airline

  SUMMER CHIC IN SINGAPORE | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    10,888.-

  เดินทางเดือน : มิถุนายน 2561  

     1,022  ครั้ง    I      20-06-2018

  สัมผัสน้ำพุ FOUNTAIN OF WEALTH ที่เชื่อกันว่าจะนำมาซึ่งโชคลาภ

  ถ่ายรูป MERLION สัญลักษณ์ของสิงค์โปร์

  ถ่ายรูปMARINA BAY SAND HOTEL โรงแรมและคาสิโนที่มีความหรูถึงระดับ 6 ดาว

  ชมโชว์ Wonder Full Light 

  สักการะเจ้าแม่กวนอิม วัดพระเขี้ยวแก้ว 

  ช้อปปิ้งย่านออร์ชาร์ด

  อิสระ 1 วันเต็มให้ท่านได้ท่องเที่ยวและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

   

 1. สายการบิน : Air Asia

  SINGAPORE SUPER SAVE | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    10,888.-

  เดินทางเดือน : เมษายน 2562  

     465  ครั้ง    I      21-03-2019

 1. สายการบิน : Singapore Airline

  SINGAPORE INFINITE FUN | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    16,999.-

  เดินทางเดือน : มกราคม - มิถุนายน 2563  

     524  ครั้ง    I      10-01-2020

 1. สายการบิน : Air Asia

  มาเลเซีย สิงคโปร์ | 4 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    12,999.-

  เดินทางเดือน : กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563  

     522  ครั้ง    I      27-01-2020

 1. สายการบิน : Jetstar

  EPIC SINGAPORE | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    10,999.-

  เดินทางเดือน : กรกฎาคม - ตุลาคม 2561  

     559  ครั้ง    I      03-07-2018

  สนุกสุดเหวี่ยงที่ ยูนิเวอร์แซล (รวมค่าบัตร)

  ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน

  ขอพรน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง

  ชมสวนGARDEN BY THE BAY (ไม่รวมค่าเข้า)

  ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว

  ขอพรเจ้าแม่กวนอิม 

  พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ Song fa บักกุ้ดเต๋

  ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด และห้าง VIVO CITY

 1. สายการบิน : Scoot Airlines

  SINGAPORE AWESOME | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    6,999.-

  เดินทางเดือน : มีนาคม - ตุลาคม 2562  

     448  ครั้ง    I      28-02-2019

 1. สายการบิน : Singapore Airline

  SINGAPORE SUPER FUN | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    9,888.-

  เดินทางเดือน : พฤษภาคม 2561  

     692  ครั้ง    I      25-04-2018

  สัมผัสน้ำพุ FOUNTAIN OF WEALTH ที่เชื่อกันว่าจะนำมาซึ่งโชคลาภ

  ถ่ายรูป MERLION สัญลักษณ์ของสิงค์โปร์

  ถ่ายรูปMARINA BAY SAND HOTEL โรงแรมและคาสิโนที่มีความหรูถึงระดับ 6 ดาว

  ชมโชว์ Wonder Full Light 

  สักการะเจ้าแม่กวนอิม วัดพระเขี้ยวแก้ว 

  ช้อปปิ้งย่านออร์ชาร์ด

  อิสระ 1 วันเต็มให้ท่านได้ท่องเที่ยวและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

  พักโรงแรมระดับ 3 ดาว 

 1. สายการบิน : Jetstar

  PROMO ENRICH SINGAPORE | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    8,555.-

  เดินทางเดือน : กรกฎาคม 2562  

     442  ครั้ง    I      01-07-2019

โปรแกรมแนะนำ