• Nana Holiday Station Co.,Ltd.
 • 090-896-1423

ไต้หวัน

 1. สายการบิน : Nok Scoot Airlines

  ไต้หวันเซลฟี | 4 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    10,888.-

  เดินทางเดือน : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563  

     321  ครั้ง    I      27-01-2020

 1. สายการบิน : Nok Scoot Airlines

  ไต้หวันเซใจไปไทเป | 4 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    10,888.-

  เดินทางเดือน : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563  

     349  ครั้ง    I      27-01-2020

 1. สายการบิน : Nok Scoot Airlines

  ไต้หวัน หนานโถว เลสโกอาร์ตตัวพ่อ | 5 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    12,999.-

  เดินทางเดือน : มิถุนายน - ตุลาคม 2562  

     849  ครั้ง    I      17-06-2019

 1. สายการบิน : Nok Scoot Airlines

  ไต้หวัน หนานโถว ไทจงไทเป เลสโกสละโสดตัวแม่ | 5 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    11,878.-

  เดินทางเดือน : กันยายน - มีนาคม 2562  

     505  ครั้ง    I      07-08-2019

 1. สายการบิน : Nok Scoot Airlines

  ไต้หวัน ไทเป ไทจง | 5 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    13,888.-

  เดินทางเดือน : มีนาคม - พฤษภาคม 2561  

     893  ครั้ง    I      13-02-2018

  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้

  ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง

  เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น

  อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ

  กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101

  ชมความสวยงามของอนุ สรณ์สถานเจียงไคเช็ค

  ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต (อิสระอาหารเย็นในตลาด 2 มื้อ)

  เมนูพิเศษ:บุฟเฟ่ชาบูไต้หวัน+เมนู Seafood เหย่หลิ่ว

   

 1. สายการบิน : CHINA AIRLINES

  ไต้หวัน อาลีซาน สงกรานต์เฮงเฮง | 4 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    29,900.-

  เดินทางเดือน : เมษายน 2562  

     592  ครั้ง    I      28-02-2019

 1. สายการบิน : Thai Lion air

  ไต้หวัน ไล้อ้อนพาจ๊วด | 5 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    11,999.-

  เดินทางเดือน : พฤศจิกายน - พฤษภาคม 2562  

     567  ครั้ง    I      05-11-2019

 1. สายการบิน : Thai Airways

  MIRACLE TAIWAN | 4 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    23,999.-

  เดินทางเดือน : เมษายน - กรกฎาคม 2562  

     576  ครั้ง    I      20-03-2019

 1. สายการบิน : CHINA AIRLINES

  ไต้หวัน เลสโกสุดคุ้มตัวพ่อ | 4 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    11,999.-

  เดินทางเดือน : กันยายน 2562  

     464  ครั้ง    I      23-08-2019

 1. สายการบิน : Nok Scoot Airlines

  TAIWAN SAKURA | 5 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    13,888.-

  เดินทางเดือน : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563  

     320  ครั้ง    I      16-01-2020

 1. สายการบิน : Nok Scoot Airlines

  ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา | 5 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    14,888.-

  เดินทางเดือน : มีนาคม 2561  

     956  ครั้ง    I      12-01-2018

  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

  ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง

  เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น

  อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ

  กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101

  ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

  ช้อปปิ้ง 3ตลาดดัง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซื่อหลินไนท์มารเก็ต  ซีเหมินติง

  อิสระอาหารเย็น 2 มื้อ ในแหล่งช้อปปิ้ง

  เมนูพิเศษ:ชาบูไต้หวัน เมนู Seafood

  พักโรงแรม Hot Spring อาบน้ำแร่ 1คืน

 1. สายการบิน : Nok Scoot Airlines

  ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา | 5 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    14,900.-

  เดินทางเดือน : กรกฎาคม - สิงหาคม 2561  

     694  ครั้ง    I      13-06-2018

  ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา

  ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คของไต้หวัน

  วัดจงไถฉานซื่อ วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่

  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

  อุทยานเย๋หลิ่ว

  ช้อปปิ้งตลาด 3 ตลาดดัง ฟงเจี่ยไนท์ ซื่อหลินไนท์ ซีเหมินติง 

  อิสระอาหารเย็น 2 มื้อ ในแหล่งช้อปปิ้ง

  เมนูพิเศษ....สุกี้สไตล์ไต้หวัน 1 เซ็ท/ท่าน และ อาหารซีฟู้ด

 1. สายการบิน : Thai Airways

  ไต้หวัน เที่ยวฟิน ช็อปสุดมันส์ | 5 วัน 4 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    19,991.-

  เดินทางเดือน : มีนาคม - เมษายน 2562  

     533  ครั้ง    I      20-03-2019

 1. สายการบิน : Nok Scoot Airlines

  ไต้หวัน อาลีซาน | 5 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    13,888.-

  เดินทางเดือน : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563  

     360  ครั้ง    I      24-12-2019

 1. สายการบิน : Nok Scoot Airlines

  ไต้หวัน หว่อ อ้าย หนี่ | 5 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    15,998.-

  เดินทางเดือน : เมษายน 2561  

     661  ครั้ง    I      19-03-2018

  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

  วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่

  ชมตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)

  อุทยานแห่งชาติเย่หลิว

  ปล่อยโคมลอยมงคล(รวมค่าปล่อยโคม 4 ท่านต่อ 1 โคม)

  น้ำตกซือเฟิ่น  ไนเองการ่าแห่งไต้หวัน

  อิสระอาหารเย็น 3 มื้อ ในแหล่งช้อปปิ้ง

  ลิ้มรสเมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี พระกระโดดกำแพง เสี่ยวหลงเปา

  สัมผัสประสบการณ์การอาบน้ำแร่ ออนเซ็น สไตล์ไต้หวัน

 1. สายการบิน : Thai Airways

  ไต้หวัน ไทเป อู่ไหล | 4 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    17,999.-

  เดินทางเดือน : กุมภาพันธ์ - เมษายน 2563  

     431  ครั้ง    I      09-01-2020

 1. สายการบิน : CHINA AIRLINES

  ไต้หวัน เลสโกคุ้มเวอร์ตัวแม่ EP.2 | 4 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    14,999.-

  เดินทางเดือน : ธันวาคม - มีนาคม 2562  

     321  ครั้ง    I      02-12-2019

 1. สายการบิน : EVA Air

  ไต้หวัน เลสโกเช็คอินตัวแม่ | 5 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    17,999.-

  เดินทางเดือน : กุมภาพันธ์ - มิถุนาย 2563  

     345  ครั้ง    I      02-12-2019

 1. สายการบิน : Tiger air

  TAIWAN TIGER | 4 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    9,999.-

  เดินทางเดือน : ตุลาคม - มีนาคม 2562  

     744  ครั้ง    I      24-10-2019

 1. สายการบิน : Thai Lion air

  ไต้หวัน ไลอ้อน อาลีซาน หมู่บ้านสายรุ้ง | 5 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    11,999.-

  เดินทางเดือน : พฤษภาคม - ตุลาคม 2562  

     564  ครั้ง    I      23-04-2019

 1. สายการบิน : Vietjet Air

  ไต้หวัน เลสโกเคาน์ดาวน์สุดมันส์ | 4 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    21,878.-

  เดินทางเดือน : ธันวาคม 2562  

     439  ครั้ง    I      09-10-2019

 1. สายการบิน : Vietjet Air

  ไต้หวัน ไลอ้อน ไถจง ฟลอร่า | 4 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    9,999.-

  เดินทางเดือน : มกราคม - เมษายน 2562  

     602  ครั้ง    I      20-12-2018

 1. สายการบิน : Vietjet Air

  ไต้หวัน อาลีซาน ฟลอร่า เอ็กซ์โป | 4 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    13,555.-

  เดินทางเดือน : มกราคม 2562  

     635  ครั้ง    I      20-12-2018

 1. สายการบิน : Thai Airways

  ไต้หวัน เลสโก ตัวพ่อขั้นสุด | 4 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    19,999.-

  เดินทางเดือน : กรกฎาคม - ธันวาคม 2562  

     612  ครั้ง    I      19-04-2019

 1. สายการบิน : Thai Lion air

  ไต้หวัน เลสโกจุใจตัวพ่อ | 5 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    12,878.-

  เดินทางเดือน : พฤศจิกายน - พฤษภาคม 2562  

     701  ครั้ง    I      21-10-2019

 1. สายการบิน : Nok Scoot Airlines

  ไต้หวัน SUPER SAVE | 5 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    9,888.-

  เดินทางเดือน : กันยายน 2561  

     532  ครั้ง    I      10-09-2018

 1. สายการบิน : EVA Air

  FANTASTIC TAIWAN | 5 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    15,999.-

  เดินทางเดือน : กันยายน 2561  

     767  ครั้ง    I      10-09-2018

 1. สายการบิน : EVA Air

  ไต้หวัน อาลีซาน ดี๊ดี | 4 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    17,999.-

  เดินทางเดือน : มกราคม - พฤษภาคม 2562  

     573  ครั้ง    I      13-12-2018

 1. สายการบิน : Nok Scoot Airlines

  ไต้หวัน อาลีซาน ผิงซี | 6 วัน 4 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    17,900.-

  เดินทางเดือน : กรกฎาคม - สิงหาคม 2561  

     593  ครั้ง    I      03-07-2018

  นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน

  ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา

  ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คของไต้หวัน

  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

  หมู่บ้านสือเฟิน (ไม่รวมค่าปล่อยโคมขงหมิง)

 1. สายการบิน : Nok Scoot Airlines

  ไต้หวัน จัดเต็ม เลสโก ช้อปเก่งตัวแม่ | 4 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    9,999.-

  เดินทางเดือน : สิงหาคม - กันยายน 2562  

     461  ครั้ง    I      24-07-2019

 1. สายการบิน : Nok Scoot Airlines

  Super Taiwan | 5 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    13,888.-

  เดินทางเดือน : พฤษภาคม 2562  

     531  ครั้ง    I      14-05-2019

 1. สายการบิน : Nok Scoot Airlines

  ไต้หวัน หวานหวาน | 5 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    12,888.-

  เดินทางเดือน : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563  

     296  ครั้ง    I      13-01-2020

 1. สายการบิน : Nok Scoot Airlines

  TAIWAN VERY GOOD | 5 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    13,988.-

  เดินทางเดือน : พฤษภาคม - ตุลาคม 2561  

     905  ครั้ง    I      21-05-2018

  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

  วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่

  อุทยานเหย่หลิ๋ว

  หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น

  ตึกไทเป  101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)

  ช้อปปิ้งฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต , ตลาดซีเหมินติง , เอาท์เล็ทมอลล์

  อิสระอาหารเย็น 2 มื้อ ในแหล่งช้อปปิ้ง

  เมนูพิเศษ:ชาบูไต้หวัน ซีฟู้ดเหย่หลิ่ว

  ฟรี WIFI ON BUS , อาบน้ำแร่ 1คืน

 1. สายการบิน : Nok Scoot Airlines

  BEST JOURNEY IN TAIWAN | 5 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    15,899.-

  เดินทางเดือน : ตุลาคม 2561  

     579  ครั้ง    I      01-10-2018

 1. สายการบิน : CHINA AIRLINES

  เลสโก สงกรานต์พาเพลิน | 4 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    29,999.-

  เดินทางเดือน : เมษายน 2562  

     475  ครั้ง    I      15-03-2019

 1. สายการบิน : EVA Air

  เลสโก เพลิดเพลินสงกรานต์ | 5 วัน 4 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    26,999.-

  เดินทางเดือน : เมษายน 2562  

     506  ครั้ง    I      15-03-2019

 1. สายการบิน : EVA Air

  WONDERFUL TAIWAN | 5 วัน 4 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    16,999.-

  เดินทางเดือน : กันยายน - ตุลาคม 2561  

     549  ครั้ง    I      29-08-2018

 1. สายการบิน : EVA Air

  T-DED MIRACLE TAIWAN | 5 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    19,999.-

  เดินทางเดือน : กุมภาพันธ์ - เมษายน 2562  

     630  ครั้ง    I      18-01-2019

 1. สายการบิน : Nok Scoot Airlines

  ไต้หวัน FEEL FUN | 4 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    9,999.-

  เดินทางเดือน : สิงหาคม 2562  

     484  ครั้ง    I      14-06-2019

 1. สายการบิน : Nok Scoot Airlines

  ไต้หวัน PROMOTION FUNFUN | 4 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    9,999.-

  เดินทางเดือน : พฤษภาคม - กรกฎาคม 2562  

     473  ครั้ง    I      24-04-2019

 1. สายการบิน : CHINA AIRLINES

  ไต้หวัน อาลีซาน ได้ใจ | 4 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    16,900.-

  เดินทางเดือน : มิถุนายน - ธันวาคม 2561  

     766  ครั้ง    I      30-05-2018

  นั่งรถไฟชมสวนสนพันปีที่อุทยานอาลีซาน

  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่

  อุทยานเหย่หลิว

  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น

  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)

  ช้อปปิ้งจุใจซื่อหลินไนท์มาเก็ต , ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต , ซีเหมินติง , MITSUI OUTLET PARK

  อิสระอาหาร 4 มื้อ ในแหล่งช้อปปิ้ง

  แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก

 1. สายการบิน : CHINA AIRLINES

  ไต้หวัน ปังเวอร์ | 4 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    13,555.-

  เดินทางเดือน : กรกฎาคม - ธันวาคม 2561  

     762  ครั้ง    I      18-09-2018

  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

  วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ 

  ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)

  อุทยานเหย่หลิว

  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น 

  พาทุกท่านร่วมปล่อยโคมขงหมิง(4 ท่าน ต่อ 1 โคม)

  แช่น้ำแร่ภายในห้องพัก 1 คืน

  อิสระอาหาร 4 มื้อ ในตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ,ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต , ซีเหมินติง

  เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี , เสี่ยวหลงเปา

 1. สายการบิน : Air Asia X

  PRO TAIWAN BEAUTIFUL | 4 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    22,999.-

  เดินทางเดือน : ธันวาคม 2562  

     393  ครั้ง    I      22-10-2019

 1. สายการบิน : Vietjet Air

  ไต้หวัน ไถจง ฟลอร่า เอ็กซ์โป | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    10,999.-

  เดินทางเดือน : เมษายน 2562  

     472  ครั้ง    I      28-03-2019

 1. สายการบิน : CHINA AIRLINES

  ไต้หวัน เลสโกกินเก่งตัวพ่อ | 4 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    14,999.-

  เดินทางเดือน : มิถุนายน - กันยายน 2562  

     705  ครั้ง    I      27-05-2019

 1. สายการบิน : Nok Scoot Airlines

  TAIWAN ก็มาดิคร้าบ | 5 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    12,876.-

  เดินทางเดือน : มีนาคม - พฤษภาคม 2563  

     328  ครั้ง    I      29-01-2020

 1. สายการบิน : Nok Scoot Airlines

  ไต้หวัน หวานหวาน | 5 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    12,900.-

  เดินทางเดือน : มิถุนายน 2562  

     435  ครั้ง    I      23-05-2019

 1. สายการบิน : Thai Airways

  ไต้หวัน อาลีซาน เกาสง | 6 วัน 5 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    32,888.-

  เดินทางเดือน : เมษายน 2563  

     269  ครั้ง    I      20-01-2020

 1. สายการบิน : CHINA AIRLINES

  ไต้หวัน เลสโกเคาน์ดาวน์ไทเป | 5 วัน 4 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    31,878.-

  เดินทางเดือน : ธันวาคม 2562  

     392  ครั้ง    I      09-10-2019

 1. สายการบิน : Thai Airways

  TAIWAN HAPPY MOMMY DAY | 4 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    25,999.-

  เดินทางเดือน : สิงหาคม 2561  

     698  ครั้ง    I      23-07-2018

  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

  หมู่บ้านสายรุ้ง

  วัดจงไถซานซื่อ วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวิ่นหวู่ วัดหลงซานซื่อ

  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว

  ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าลิฟท์ชมวิวชั้น 89)

  ช้อปปิ้งตลาดดัง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และตลาดซีเหมินติง

  มื้อพิเศษ !! กับเมนู เสี่ยวหลงเปา ชาบูชาบู อาหารทะเล

  โรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว (แช่น้ำแร่ 1 คืน)

 1. สายการบิน : Thai Airways

  HASHTAG TAIWAN | 4 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    18,999.-

  เดินทางเดือน : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562  

     700  ครั้ง    I      25-01-2019

 1. สายการบิน : EVA Air

  ไต้หวัน รัก รสแซ่บ | 4 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    17,777.-

  เดินทางเดือน : กรกฎาคม - พฤศจิกายน 2561  

     728  ครั้ง    I      25-04-2018

  อุทยานแห่งชาติเย่หลิว

  ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น

  ปล่อยโคมขงหมิง(4คนต่อ 1 โคม)

  อิสระอาหารเย็น 3 มื้อ ในแหล่งช้อปปิ้ง

  ลิ้มรสเมนูพิเศษ เสี่ยงหลงเปา , ซีฟู๊ดไต้หวัน

  พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

 1. สายการบิน : Vietjet Air

  PRO TAIWAN WONDERFUL NEW YEAR | 4 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    22,999.-

  เดินทางเดือน : ธันวาคม 2562  

     359  ครั้ง    I      19-11-2019

 1. สายการบิน : Thai Lion air

  โคโยตี้ ไต้หวัน | 5 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    13,333.-

  เดินทางเดือน : กรกฎาคม - ตุลาคม 2561  

     743  ครั้ง    I      03-05-2018

  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

  วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินอู่ วัดหลงซาน

  ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์)

  อุทยานเหล่หลิ่ว

  เมืองผิงซี (ไม่รวมโคมลอย)

  อิสระอาหารเย็น 3 มื้อ ในตลาดไนท์มาร์เก็ต

  แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน

โปรแกรมแนะนำ