• Nana Holiday Station Co.,Ltd.
 • 090-896-1423

ดูไบ

 1. สายการบิน : Emirates

  SAY HELLO DUBAI | 5 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    31,999.-

  เดินทางเดือน : เมษายน - พฤษภาคม 2563  

     827  ครั้ง    I      13-02-2020

 1. สายการบิน : Emirates

  ดูไบ เลสโก | 4 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    22,999.-

  เดินทางเดือน : เมษายน 2562  

     721  ครั้ง    I      20-03-2019

 1. สายการบิน : Emirates

  DUBAI SPECIAL | 5 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    44,999.-

  เดินทางเดือน : ธันวาคม 2562  

     691  ครั้ง    I      28-10-2019

 1. สายการบิน : Emirates

  ดูไบ เลสโกอาหรับราตรี | 5 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    29,999.-

  เดินทางเดือน : มกราคม - มีนาคม 2563  

     650  ครั้ง    I      13-12-2019

 1. สายการบิน : ETihad Airways

  INSIDE DUBAI | 5 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    32,999.-

  เดินทางเดือน : สิงหาคม 2562  

     570  ครั้ง    I      26-06-2019

 1. สายการบิน : Emirates

  NEW YEAR DUBAI C | 5 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    44,999.-

  เดินทางเดือน : ธันวาคม 2562  

     765  ครั้ง    I      28-10-2019

 1. สายการบิน : Emirates

  VISIT DUBAI | 5 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    29,888.-

  เดินทางเดือน : เมษายน 2562  

     714  ครั้ง    I      04-04-2019

 1. สายการบิน : Emirates

  LET STAY IN DUBAI | 5 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    31,900.-

  เดินทางเดือน : มีนาคม - พฤษภาคม 2563  

     1,101  ครั้ง    I      13-02-2020

 1. สายการบิน : Emirates

  มหัศจรรย์ดูไบ | 5 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :    27,900.-

  เดินทางเดือน : มีนาคม - พฤษภาคม 2563  

     787  ครั้ง    I      01-02-2020

โปรแกรมแนะนำ