• Nana Holiday Station Co.,Ltd.
  • 090-896-1423

สายการบิน : Thai Airways

ปักกิ่ง เลสโกเจ้าพ่อปักกิ่ง | 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น :    13,999.-

เดินทางเดือน : มิถุนายน - ธันวาคม 2562  

โปรแกรม : 5 วัน 3 คืน   

ชมพระราชวังต้องห้าม

ชมพระราชวังฤดูร้อน ‘‘อี้เหอหยวน’’

ชมความยิ่งใหญ่กำแพงเมืองจีน

นั่งรถสามล้อปั่น ย่านเมืองโบราณหูถ้ง

ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง

ช้อปปิ้ง THE PLACE  ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง

เมนูพิเศษ !! เป็ดปักกิ่ง และสุกี้สมุนไพร

ดาวน์โหลดโปรแกรม PDF
  เข้าชม : 505  ครั้ง    I     แก้ไขล่าสุด : 27-05-2019

ตารางวันเดินทาง และราคา

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว

Leave a reply

Enter the code above here :โปรแกรมแนะนำ