• Nana Holiday Station Co.,Ltd.
  • 090-896-1423

สายการบิน : Thai Airways

TAIWAN HAPPY MOMMY DAY | 4 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น :    25,999.-

เดินทางเดือน : สิงหาคม 2561  

โปรแกรม : 4 วัน 3 คืน   

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

หมู่บ้านสายรุ้ง

วัดจงไถซานซื่อ วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวิ่นหวู่ วัดหลงซานซื่อ

อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว

ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าลิฟท์ชมวิวชั้น 89)

ช้อปปิ้งตลาดดัง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และตลาดซีเหมินติง

มื้อพิเศษ !! กับเมนู เสี่ยวหลงเปา ชาบูชาบู อาหารทะเล

โรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว (แช่น้ำแร่ 1 คืน)

ดาวน์โหลดโปรแกรม PDF
  เข้าชม : 419  ครั้ง    I     แก้ไขล่าสุด : 23-07-2018

ตารางวันเดินทาง และราคา

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว

Leave a reply

Enter the code above here :โปรแกรมแนะนำ