• Nana Holiday Station Co.,Ltd.
  • 090-896-1423

สายการบิน : Jetstar

EPIC SINGAPORE | 3 วัน 2 คืน

ราคาเริ่มต้น :    10,999.-

เดินทางเดือน : กรกฎาคม - ตุลาคม 2561  

โปรแกรม : 3 วัน 2 คืน   

สนุกสุดเหวี่ยงที่ ยูนิเวอร์แซล (รวมค่าบัตร)

ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน

ขอพรน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง

ชมสวนGARDEN BY THE BAY (ไม่รวมค่าเข้า)

ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว

ขอพรเจ้าแม่กวนอิม 

พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ Song fa บักกุ้ดเต๋

ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด และห้าง VIVO CITY

ดาวน์โหลดโปรแกรม PDF
  เข้าชม : 388  ครั้ง    I     แก้ไขล่าสุด : 03-07-2018

ตารางวันเดินทาง และราคา

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว

Leave a reply

Enter the code above here :โปรแกรมแนะนำ