• Nana Holiday Station Co.,Ltd.
  • 090-896-1423

สายการบิน : Nok Scoot Airlines

ไต้หวัน อาลีซาน ผิงซี | 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น :    17,900.-

เดินทางเดือน : กรกฎาคม - สิงหาคม 2561  

โปรแกรม : 6 วัน 4 คืน   

นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน

ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา

ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คของไต้หวัน

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

หมู่บ้านสือเฟิน (ไม่รวมค่าปล่อยโคมขงหมิง)

ดาวน์โหลดโปรแกรม PDF
  เข้าชม : 463  ครั้ง    I     แก้ไขล่าสุด : 03-07-2018

ตารางวันเดินทาง และราคา

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว

Leave a reply

Enter the code above here :โปรแกรมแนะนำ