• Nana Holiday Station Co.,Ltd.
  • 090-896-1423

สายการบิน : Nok Air

พม่า สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ | 2 วัน 1 คืน

ราคาเริ่มต้น :    6,900.-

เดินทางเดือน : พฤษภาคม 2562  

โปรแกรม : 2 วัน 1 คืน   

ขอพรเทพทันใจ

สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)

สิเรียม เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา

ทำพิธีครอบเศียรด้วยพระธาตุ

ช้อปปิ้งตลาดสก็อต

เมนูเด็ด!!ชาบูชิบุฟเฟ่ต์

แถมชุดเสริมบารมี เสื้อ+ถุงผ้า+พัดมิงกาลาบา สมุดสวดมนต์

ดาวน์โหลดโปรแกรม PDF
  เข้าชม : 250  ครั้ง    I     แก้ไขล่าสุด : 22-03-2019

ตารางวันเดินทาง และราคา

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว

Leave a reply

Enter the code above here :โปรแกรมแนะนำ