• Nana Holiday Station Co.,Ltd.
  • 090-896-1423

สายการบิน : Jeju Air

เกาหลี โปรกระแทกตับ | 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น :    13,888.-

เดินทางเดือน : กรกฎาคม 2561  

โปรแกรม : 5 วัน 3 คืน   

หมู่บ้านเทพนิยาย

วันเมาท์ สโนพาร์ค

โรงเรียนทำกิมจิ+สวมชุดฮันบก

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์(เต็มวัน)

พระราชวังถ็อกซูกุง

หอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร์

พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง

ชมมหาวิทยาลัยชื่อดังที่มหาวิทยาลัยอีฮวา

ช้อปปิ้งย่านเมียงดง , ฮีแด

ดาวน์โหลดโปรแกรม PDF
  เข้าชม : 205  ครั้ง    I     แก้ไขล่าสุด : 18-06-2018

ตารางวันเดินทาง และราคา

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว

Leave a reply

Enter the code above here :โปรแกรมแนะนำ