• Nana Holiday Station Co.,Ltd.
  • 090-896-1423

สายการบิน : TURKISH AIRLINES

ตุรกี อิสตันบูล | 8 วัน 5 คืน

ราคาเริ่มต้น :    33,888.-

เดินทางเดือน : มิถุนายน - พฤศจิกายน 2561  

โปรแกรม : 8 วัน 5 คืน   

ชมความงดงามของสุเหร่าและพระราชวัง

ชมมัสยิดเก่าแก่ Bursa Grand Mosque

ชมเมืองโบราณที่ยิ่งใหญ่ เอฟฟิซุส

ชมความสวยงามทางธรรมชาติอันน่าทึ่งที่ไม่เหมือนใครที่ปามุคคาล่ ปราสาทปุยฝ้าย

ชมทัศนียภาพอันสวยงามแปลกตาของผืนดินที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิด

ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย (ไม่รวมในค่าทัวร์)

ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส Bosphorus เชื่อมทะเลดำกับทะเลมาร์มาร่า

ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์

ดาวน์โหลดโปรแกรม PDF
  เข้าชม : 295  ครั้ง    I     แก้ไขล่าสุด : 15-06-2018

ตารางวันเดินทาง และราคา

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว

Leave a reply

Enter the code above here :โปรแกรมแนะนำ