• Nana Holiday Station Co.,Ltd.
  • 090-896-1423

สายการบิน : Air Asia X

โอซาก้า วากายาม่า เกียวโต | 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น :    28,888.-

เดินทางเดือน : กันยายน - พฤศจิกายน 2561  

โปรแกรม : 6 วัน 4 คืน   

นั่งรถไฟแมวเหมียว เข้าชมปราสาทวาคายาม่า

ชิมปลาทะเลสดๆ ณ ตลาดปลาคุโรชิโอะ

เยือนหมู่บ้าน ชิราคาวาโกะ ชมเมืองเก่าทาคายาม่า

ชมสวนป่าไผ่ เมืองอาราชิยาม่า

วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าเทพเจ้าจิ้งจอกอินาริ 

อิสระอาหาร 6 มื้อ ในแหล่งช้อปปิ้ง

ชมและชิมปลาทะเลสด ตลาดปลาคุโรชิโอะ

ช้อปปิ้งชินไซบาชิ  อิออนมอลล์ เอ็กซ์โปซิตี้

ดาวน์โหลดโปรแกรม PDF
  เข้าชม : 199  ครั้ง    I     แก้ไขล่าสุด : 14-06-2018

ตารางวันเดินทาง และราคา

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว

Leave a reply

Enter the code above here :โปรแกรมแนะนำ