• Nana Holiday Station Co.,Ltd.
  • 090-896-1423

สายการบิน : Thai Lion air

FLOW SINGAPORE | 3 วัน 2 คืน

ราคาเริ่มต้น :    8,299.-

เดินทางเดือน : พฤศจิกายน - มีนาคม 2561  

โปรแกรม : 3 วัน 2 คืน   

ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน

ขอพรน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง

ชมสวนGARDEN BY THE BAY (ไม่รวมค่าเข้า)

ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว

ขอพรเจ้าแม่กวนอิม 

พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ Song fa บักกุ้ดเต๋

**เลือกซื้อ OPTION TOUR ได้ในรายการทัวร์**

ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด

พักโรงแรมระดับ 3 ดาว(ไม่รวมอาหารเช้า)

ดาวน์โหลดโปรแกรม PDF
  เข้าชม : 678  ครั้ง    I     แก้ไขล่าสุด : 12-11-2018

ตารางวันเดินทาง และราคา

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว

Leave a reply

Enter the code above here :โปรแกรมแนะนำ