• Nana Holiday Station Co.,Ltd.
  • 090-896-1423

สายการบิน : MALAYSIA AIRLINE

มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจายา เก็นติ้ง | 3 วัน 2 คืน

ราคาเริ่มต้น :    6,999.-

เดินทางเดือน : มิถุนายน - ธันวาคม 2561  

โปรแกรม : 3 วัน 2 คืน   

สัมผัสเมืองแห่งธรรมชาติ คาเมร่อนไฮแลนด์

ชมเมืองใหม่ปุตราจายาและมัสยิดสีชมพู

สัมผัสเสน่ห์เมืองกัวลาลัมเปอร์

ถ่ายรูปตึกแฝดเปโตรนาส + จตุรัสเมอเดก้า

สัมผัสบรรยากาศเมืองบนยอดเขา อิสระเล่นคาสิโน , เล่นสวนสนุก ที่ เก็นติ้งไฮแลนด์

พักที่โรงแรมระดับมาตรฐาน 3 ดาว

นอนเก็นติ้ง 1 คืน // คาเมร่อน 1 คืน

อิสระอาหารเย็น 1 มื้อ บนเก็นติ้ง

ดาวน์โหลดโปรแกรม PDF
  เข้าชม : 381  ครั้ง    I     แก้ไขล่าสุด : 24-05-2018

ตารางวันเดินทาง และราคา

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว

Leave a reply

Enter the code above here :โปรแกรมแนะนำ