• Nana Holiday Station Co.,Ltd.
  • 090-896-1423

สายการบิน : Air Asia

บาหลี อูลูวาตู จิมบารัน | 4 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น :    16,888.-

เดินทางเดือน : พฤษภาคม - ตุลาคม 2561  

โปรแกรม : 4 วัน 3 คืน   

ชมภูเขาไฟคินตามณี

วัดหลวงเม็งวี วัดปูราตามันอายุน

วิหารลอยน้ำ “ทานาต์ลอต”

วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์เทมภัคสิริงค์

ชมการแสดงบารองแดนซ์

ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่อูบุด

พิเศษ ทานอาหารทะเลริมชายหาดจิมบารัน

ดาวน์โหลดโปรแกรม PDF
  เข้าชม : 388  ครั้ง    I     แก้ไขล่าสุด : 07-05-2018

ตารางวันเดินทาง และราคา

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว

Leave a reply

Enter the code above here :โปรแกรมแนะนำ