• Nana Holiday Station Co.,Ltd.
  • 090-896-1423

สายการบิน : Thai Lion air

โคโยตี้ ไต้หวัน | 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น :    13,333.-

เดินทางเดือน : กรกฎาคม - ตุลาคม 2561  

โปรแกรม : 5 วัน 3 คืน   

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินอู่ วัดหลงซาน

ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์)

อุทยานเหล่หลิ่ว

เมืองผิงซี (ไม่รวมโคมลอย)

อิสระอาหารเย็น 3 มื้อ ในตลาดไนท์มาร์เก็ต

แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน

ดาวน์โหลดโปรแกรม PDF
  เข้าชม : 484  ครั้ง    I     แก้ไขล่าสุด : 03-05-2018

ตารางวันเดินทาง และราคา

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว

Leave a reply

Enter the code above here :โปรแกรมแนะนำ