• Nana Holiday Station Co.,Ltd.
  • 090-896-1423

สายการบิน : Air Asia X

โตเกียว ดอกไม้บาน แบ๊วแบ๊ว | 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น :    23,999.-

เดินทางเดือน : พฤษภาคม - มิถุนายน 2561  

โปรแกรม : 5 วัน 3 คืน   

ชิมไข่ดำที่หุบเขาโอวาคุดานิ

ขึ้นชมภูเขาไฟฟูจิชั้น5 (ตามสภาพอากาศ)

ชมทุ่งดอกพิงค์มอส หรือลาเวนเดอร์ (เฉพาะช่วงฤดู)

วัดอาซากุสะ

พระราชวังโตเกียวอิมพีเรียล(ชมด้านนอก)

สักการะศาลเจ้าเมจิ 

ช้อปปิ้งจุใจ ย่านชินจุกุ ฮาราจุกุ ชิบุย่า โอไดบะ

อิสระอาหาร 3 มื้อ ในแหล่งช้อปปิ้ง

ลิ้มรสเมนูพิเศษ บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ 

แช่น้ำแร่ออนเซน

ดาวน์โหลดโปรแกรม PDF
  เข้าชม : 212  ครั้ง    I     แก้ไขล่าสุด : 09-05-2018

ตารางวันเดินทาง และราคา

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว

Leave a reply

Enter the code above here :โปรแกรมแนะนำ