• Nana Holiday Station Co.,Ltd.
  • 090-896-1423

สายการบิน : Air Asia

ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น | 3 วัน 2 คืน

ราคาเริ่มต้น :    9,999.-

เดินทางเดือน : เมษายน - พฤษภาคม 2561  

โปรแกรม : 3 วัน 2 คืน   

หมุนกังหันวัดเจ้าพ่อแชกง

ขอพรด้านสุขภาพ ความรัก ที่วัดหวังต้าเซียน

ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติ สุดอลังการ

ช้อปปิ้งหลอวู่ซิตี้ , ถนนนาธาน

เลือกซื้อ option เสริม ฮ่องกงดิสนี่ย์ ,กระเช้านองปิง (ไม่รวมรถรับ-ส่ง)

ดาวน์โหลดโปรแกรม PDF
  เข้าชม : 269  ครั้ง    I     แก้ไขล่าสุด : 28-03-2018

ตารางวันเดินทาง และราคา

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว

Leave a reply

Enter the code above here :โปรแกรมแนะนำ