• Nana Holiday Station Co.,Ltd.
  • 090-896-1423

สายการบิน : Nok Scoot Airlines

ไต้หวัน หว่อ อ้าย หนี่ | 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น :    15,998.-

เดินทางเดือน : เมษายน 2561  

โปรแกรม : 5 วัน 3 คืน   

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่

ชมตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)

อุทยานแห่งชาติเย่หลิว

ปล่อยโคมลอยมงคล(รวมค่าปล่อยโคม 4 ท่านต่อ 1 โคม)

น้ำตกซือเฟิ่น  ไนเองการ่าแห่งไต้หวัน

อิสระอาหารเย็น 3 มื้อ ในแหล่งช้อปปิ้ง

ลิ้มรสเมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี พระกระโดดกำแพง เสี่ยวหลงเปา

สัมผัสประสบการณ์การอาบน้ำแร่ ออนเซ็น สไตล์ไต้หวัน

ดาวน์โหลดโปรแกรม PDF
  เข้าชม : 476  ครั้ง    I     แก้ไขล่าสุด : 19-03-2018

ตารางวันเดินทาง และราคา

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว

Leave a reply

Enter the code above here :โปรแกรมแนะนำ