• Nana Holiday Station Co.,Ltd.
  • 090-896-1423

สายการบิน : AIR CHINA

ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สงกรานต์ | 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น :    26,991.-

เดินทางเดือน : เมษายน 2561  

โปรแกรม : 5 วัน 3 คืน   

ชม กำแพงเมืองจีน(ด่านจีหยงกวน) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

สัมผัสความงดงามและยิ่งใหญ่ ของพระราชวังกู้กง และหอฟ้าเทียนถาน

ชมโชว์สุดอลังการ กายกรรมปักกิ่ง

ลิ้มรสเมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง และสุกี้หม้อไฟ

ดาวน์โหลดโปรแกรม PDF
  เข้าชม : 237  ครั้ง    I     แก้ไขล่าสุด : 10-03-2018

ตารางวันเดินทาง และราคา

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว

Leave a reply

Enter the code above here :โปรแกรมแนะนำ