• Nana Holiday Station Co.,Ltd.
  • 090-896-1423

สายการบิน : Scoot Airlines

โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต | 4 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น :    20,888.-

เดินทางเดือน : เมษายน - กันยายน 2561  

โปรแกรม : 4 วัน 3 คืน   

เยือนหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ

สัมผัสความงามของธรรมชาติของวิวเทือกเขาแอลป์ ที่ สะพานคัปปา คามิโจ

เข้าวัดคินคะคุจิ

ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ

ชมปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก)

ช๊อปปิ้งจุใจที่ชินไซบาชิและเอ็กซ์โปรซิตี้

อิสระอาหาร 4 มื้อ ในแหล่งช้อปปิ้ง

ดาวน์โหลดโปรแกรม PDF
  เข้าชม : 213  ครั้ง    I     แก้ไขล่าสุด : 08-03-2018

ตารางวันเดินทาง และราคา

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว

Leave a reply

Enter the code above here :โปรแกรมแนะนำ