• Nana Holiday Station Co.,Ltd.
  • 090-896-1423

สายการบิน : Thai Airways

คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า พิชิต 2 ภูเขาหิมะ | 6 วัน 5 คืน

ราคาเริ่มต้น :    21,991.-

เดินทางเดือน : มีนาคม - มิถุนายน 2561  

โปรแกรม : 6 วัน 5 คืน   

พิชิต 2 ภูเขาหิมะ  หุบเขาสีน้ำเงิน

ชมวัดลามะ จำลองมาจากพระราชวังโปตาลากง แห่งทิเบต

ผ่านชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง

เที่ยวเชียงกรีล่า เมืองแห่งความฝัน

ชมความงดงามของมรดกโลก เมืองลี่เจียง

ชมโชว์ฝีมือของผู้กำกับชื่อดังจางอวี้โหมว IMPRESSION LIJIANG

บริการอาหารทุกมื้อ

ดาวน์โหลดโปรแกรม PDF
  เข้าชม : 257  ครั้ง    I     แก้ไขล่าสุด : 01-03-2018

ตารางวันเดินทาง และราคา

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว

Leave a reply

Enter the code above here :โปรแกรมแนะนำ