• Nana Holiday Station Co.,Ltd.
  • 090-896-1423

สายการบิน : Air Asia

อินเดีย แคชเมียร์ จัยปูร์ ศรีนาดา | 6 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น :    20,992.-

เดินทางเดือน : เมษายน 2561  

โปรแกรม : 6 วัน 3 คืน   

เที่ยวแคชเมียร์ สวิตเซอร์แลนด์แดนอินเดีย

สัมผัสอากาศหนาวเย็นจับใจ “เทือกเขากุลมาร์ค”

ชมอนุสรณ์สถานของความรักอันยิ่งใหญ่ที่มีชื่อเสียงดังก้องโลก ทัชมาฮาล

ล่องเรือทะเลสาบดาลโดยเรือสิคารา

ชมมหานครสีชมพู เมืองจัยปูร์

อนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ ทัชมาฮาล

ดาวน์โหลดโปรแกรม PDF
  เข้าชม : 693  ครั้ง    I     แก้ไขล่าสุด : 28-02-2018

ตารางวันเดินทาง และราคา

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว

Leave a reply

Enter the code above here :โปรแกรมแนะนำ