• Nana Holiday Station Co.,Ltd.
  • 090-896-1423

สายการบิน : Air Asia

มหัศจรรย์บาหลี…บุโรพุทโธ | 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น :    22,900.-

เดินทางเดือน : มกราคม - เมษายน 2562  

โปรแกรม : 5 วัน 3 คืน   

ชมมหาสถูปพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลก บุโรพุทโธ

ชมเทวลัยปรัมบานัน

สัมผัสมนต์เสน่ห์ของเกาะบาหลี

บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดเทมภัคสิริงค์

ขมวิวภูเขาไฟคินตามณี

ชมวิหารทานาต์ลอต

ชมการแสดงบาร๊องแดนซ์

พิเศษ ลิ้มรสอาหารทะเลริมชายหาดจิมบารัน

พักโรงแรม 4 ดาว

แถมฟรีชุดสวัสดีบาหลี เสื้อ+ถุงผ้า+พัด+ร่ม

ดาวน์โหลดโปรแกรม PDF
  เข้าชม : 445  ครั้ง    I     แก้ไขล่าสุด : 12-12-2018

ตารางวันเดินทาง และราคา

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว

Leave a reply

Enter the code above here :โปรแกรมแนะนำ