• Nana Holiday Station Co.,Ltd.
  • 090-896-1423

สายการบิน : Air Asia X

โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ ชมพู | 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น :    23,888.-

เดินทางเดือน : มีนาคม - เมษายน 2561  

โปรแกรม : 5 วัน 3 คืน   

บินเช้า - กลับค่ำ เที่ยวไม่เหนื่อย ไม่มีอิสระฟรีเดย์

ชมดอกซากุระ ณ สวนอุเอโนะ (เฉพาะช่วงฤดูกาล)

สัมผัสความอลังการของภูเขาไฟฟูจิ

ชื่นชมความงามดอกไม้นานาพรรณ ณ สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ

วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี

ช้อปปิ้งชินจูกุ , ช้อปปิ้ง โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้

อิสระอาหาร 4 มื้อ ในแหล่งช้อปปิ้ง

อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์

FREE WIFI ON BUS

ดาวน์โหลดโปรแกรม PDF
  เข้าชม : 238  ครั้ง    I     แก้ไขล่าสุด : 21-02-2018

ตารางวันเดินทาง และราคา

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว

Leave a reply

Enter the code above here :โปรแกรมแนะนำ