• Nana Holiday Station Co.,Ltd.
  • 090-896-1423

สายการบิน : Thai Airways

อินโดนีเซีย บาหลี บุโรพุทโธ | 4 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น :    28,911.-

เดินทางเดือน : พฤษภาคม - พฤศจิกายน 2561  

โปรแกรม : 4 วัน 3 คืน   

สักการะวัดอูลูวาตู , วัดทานาห์ลอต , วัดอูลันดานู บราตัน

หมู่บ้านคินตามณี หมู่บ้านแห่งนี้เป็นจุดชมวิว ภูเขาไฟบาร์ตูห์

ชมมหาเจดีย์บุโรพุทโธ

ชมโชว์ระบำไฟ Kacak Fire Dance

ช้อปปิ้งร้านกฤษณา

พิเศษ ทานอาหารทะเลริมชายหาดจิมบารัน

 

ดาวน์โหลดโปรแกรม PDF
  เข้าชม : 913  ครั้ง    I     แก้ไขล่าสุด : 08-05-2018

ตารางวันเดินทาง และราคา

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว

Leave a reply

Enter the code above here :โปรแกรมแนะนำ