• Nana Holiday Station Co.,Ltd.
  • 090-896-1423

สายการบิน : Nok Scoot Airlines

ไต้หวัน ไทเป ไทจง | 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น :    13,888.-

เดินทางเดือน : มีนาคม - พฤษภาคม 2561  

โปรแกรม : 5 วัน 3 คืน   

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้

ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง

เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น

อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ

กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101

ชมความสวยงามของอนุ สรณ์สถานเจียงไคเช็ค

ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต (อิสระอาหารเย็นในตลาด 2 มื้อ)

เมนูพิเศษ:บุฟเฟ่ชาบูไต้หวัน+เมนู Seafood เหย่หลิ่ว

 

ดาวน์โหลดโปรแกรม PDF
  เข้าชม : 510  ครั้ง    I     แก้ไขล่าสุด : 13-02-2018

ตารางวันเดินทาง และราคา

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว

Leave a reply

Enter the code above here :โปรแกรมแนะนำ