• Nana Holiday Station Co.,Ltd.
  • 090-896-1423

สายการบิน : Air Asia

พม่า มัณฑะเลย์ | 3 วัน 2 คืน

ราคาเริ่มต้น :    7,979.-

เดินทางเดือน : กุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2561  

โปรแกรม : 3 วัน 2 คืน   

ชมพระราชวังไม้สักชเวนานจอง

ชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก

ชมพระราชวังมัณฑะเลย์

เจดีย์หยกขาวที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี

บริการอาหารทุกมื้อ เมนูพิเศษ กุ้งเผา

ดาวน์โหลดโปรแกรม PDF
  เข้าชม : 835  ครั้ง    I     แก้ไขล่าสุด : 05-02-2018

ตารางวันเดินทาง และราคา

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว

Leave a reply

Enter the code above here :โปรแกรมแนะนำ