• Nana Holiday Station Co.,Ltd.
  • 090-896-1423

สายการบิน : AIR ASTANA

รัสเซีย เย็นสดชื่น มอสโคว์ เซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก | 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น :    45,555.-

เดินทางเดือน : เมษายน - พฤษภาคม 2561  

โปรแกรม : 6 วัน 4 คืน   

ชม สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ ที่ตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา

ชม พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ หรือเปโตรควาเรสต์ PETERHOF

ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ วิหารของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์ ใช้ประกอบพิธีกรรมที่สำคัญระดับชาติ

ชม พระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย สร้างขึ้นมาพร้อมกับกรุงมอสโคว์

ชมภายใน พระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากมาย

ชม จตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย

ชม โบสถ์อาร์คแอนเจล ไมเคิล

ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม

ดาวน์โหลดโปรแกรม PDF
  เข้าชม : 982  ครั้ง    I     แก้ไขล่าสุด : 18-03-2019

ตารางวันเดินทาง และราคา

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว

Leave a reply

Enter the code above here :โปรแกรมแนะนำ