• Nana Holiday Station Co.,Ltd.
  • 090-896-1423

สายการบิน : Bangkok Airways

เว้ ดานัง ฮอยอัน | 4 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น :    12,900.-

เดินทางเดือน : มิถุนายน - กันยายน 2561  

โปรแกรม : 4 วัน 3 คืน   

เที่ยวชม เมืองเว้ชมเจดีย์เทียนมูชมสุสานกษัตริย์ไคดิงห์

ชมความงาม เมืองฮอยอัน เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม

ช้อปปิ้งตลาดดองบา และ ตลาดฮาน

ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำหอมพร้อมฟังดนตรีพื้นเมือง

นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นเขาบาน่าฮิลส์ สนุกสนานกับสวนสนุก The Fantasy Park

นำท่านสักการะ เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดลิงค์อึ้ง

พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติบนเขาบาน่าฮิลล์ และอาหารSeafood 

พิเศษ Wifi on Bus เล่นได้สะใจทุกเวลา

แถมฟรี!!ชุดซินจ่าวสุดพิเศษ (เสื้อยืดซินจ่าว+กระเป๋าถือซินจ่าว+พัดซินจ่าว)

ดาวน์โหลดโปรแกรม PDF
  เข้าชม : 909  ครั้ง    I     แก้ไขล่าสุด : 11-05-2018

ตารางวันเดินทาง และราคา

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว

Leave a reply

Enter the code above here :โปรแกรมแนะนำ