• Nana Holiday Station Co.,Ltd.
  • 090-896-1423

สายการบิน : Air Asia

ฮานอย ซาปา ฮาลอง นิงห์บิงห์ ฟานสิปัน | 5 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น :    14,900.-

เดินทางเดือน : พฤศจิกายน - มีนาคม 2561  

โปรแกรม : 5 วัน 4 คืน   

ดาวน์โหลดโปรแกรม PDF
  เข้าชม : 822  ครั้ง    I     แก้ไขล่าสุด : 04-10-2018

ตารางวันเดินทาง และราคา

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว

Leave a reply

Enter the code above here :โปรแกรมแนะนำ