• Nana Holiday Station Co.,Ltd.
  • 090-896-1423

สายการบิน : Jetstar

สิงคโปร์ SUPER SAVE | 3 วัน 2 คืน

ราคาเริ่มต้น :    10,888.-

เดินทางเดือน : มกราคม - พฤษภาคม 2562  

โปรแกรม : 3 วัน 2 คืน   

เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ “GARDEN BY THE BAY”

ชมแสงสีย่าน Clarke Quay

ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่าเบย์แซนด์โรงแรมหรู+ชมโชว์แสงสีเสียง

ถ่ายรูปคู่กับ  เมอร์ไลอ้อน 

น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง

สักการะวัดพระเขี้ยวแก้ว 

ช้อปปิ้งจุใจ ณ ถนนออร์ชาร์ด

อิสระฟรีเดย์ 1 วัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม Universal Studios Singapore

พิเศษ !! ลิ้มรส ข้าวมันไก่BOON TONG KEE และ SONG FA บักกุ้ดเต๋

ดาวน์โหลดโปรแกรม PDF
  เข้าชม : 399  ครั้ง    I     แก้ไขล่าสุด : 15-01-2019

ตารางวันเดินทาง และราคา

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว

Leave a reply

Enter the code above here :โปรแกรมแนะนำ