• Nana Holiday Station Co.,Ltd.
  • 090-896-1423

สายการบิน : Emirates

ออสเตรเลีย ซิดนี่ย์ | 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น :    36,900.-

เดินทางเดือน : กุมภาพันธ์ - เมษายน 2560  

โปรแกรม : 5 วัน 3 คืน   

ถ่ายรูปสะพานฮาร์เบอร์ (Harbour Bridge) 

ชมโรงอุปรากรซิดนีย์

สวนสัตว์ Koala Park  (ไม่รวมค่าเข้าชม)

วนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่น (ไม่รวมค่าเข้า)

อิสระเดินเล่นและช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้าชั้นนำของออสเตรเลีย 

อิสระฟรีเดย์ 1 วัน หรือเลือกซื้อ option เสริม พอร์ต สตีเฟ่น , ล่องเรือดูปลาวาฬ 

ดาวน์โหลดโปรแกรม PDF
  เข้าชม : 925  ครั้ง    I     แก้ไขล่าสุด : 17-10-2017

ตารางวันเดินทาง และราคา

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว

Leave a reply

Enter the code above here :โปรแกรมแนะนำ