• Nana Holiday Station Co.,Ltd.
  • 090-896-1423

สายการบิน : Cathay Pacific Airways

ฮ่องกง เซินเจิ้น ฟรีกระเช้านองปิง | 3 วัน 2 คืน

ราคาเริ่มต้น :    12,900.-

เดินทางเดือน : กรกฎาคม - กันยายน 2561  

โปรแกรม : 3 วัน 2 คืน   

พักเซินเจิ้น 2 คืน ระดับ 4 ดาว

นั่งกระเช้านองปิง+สักการะพะใหญ่โป่หลิน

สักการะเจ้าพ่อแชงกงหมิว

ชมโชว์ม่านน้ำ Mangrove Groove

ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวรีพลัสเบย์

ชมพิพิธภัณท์เซินเจิ้น

ช้อปปิ้งหล่อหวู่ , ถนนนาธาน

พิเศษ!! เมนูเป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง

ดาวน์โหลดโปรแกรม PDF
  เข้าชม : 444  ครั้ง    I     แก้ไขล่าสุด : 23-07-2018

ตารางวันเดินทาง และราคา

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว

Leave a reply

Enter the code above here :โปรแกรมแนะนำ