• Nana Holiday Station Co.,Ltd.
  • 090-896-1423

สายการบิน : Nok Air

พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม นั่งกระเช้าอินทร์เเขวน | 3 วัน 2 คืน

ราคาเริ่มต้น :    11,900.-

เดินทางเดือน : กุมภาพันธ์ - เมษายน 2562  

โปรแกรม : 3 วัน 2 คืน   

ดาวน์โหลดโปรแกรม PDF
  เข้าชม : 567  ครั้ง    I     แก้ไขล่าสุด : 31-01-2019

ตารางวันเดินทาง และราคา

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว

Leave a reply

Enter the code above here :



โปรแกรมแนะนำ